Read this page in English Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Published: 9th JULY 2019

Adnoddau Cwricwlwm

Yma fe welwch chi pecynnau adnoddau ar gyfer yr ystafell ddosbarth er mwyn cyflawni canlyniadau’r cwrwcwlwm yng Nghyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 a Chyfnod Allweddol 4 trwy’r pwnc teithio egnïol.

adults and children walking and scooting to school on footpath
Blockquote quotation marks
Mae’r adnodd diweddaraf hwn gan Sustrans yn cynorthwyo athrawon i gynnig cyfleoedd dysgu hynod ddiddorol,ystyrlon ac apelgar, sy’n rhoi’r cyd-destun gorau i ddatblygu’r sgiliau llythrennedd a rhifedd hanfodol ar gyfer ein holl ddysgwyr yng Nghymru. Blockquote quotation marks
Paul Booth, Prif Ymgynghorydd, Rhaglen Gymorth Genedlaethol – Llythrennedd a Rhifedd

Bagloriaeth Cymru

Mae ein pecyn o ddeunyddiau ystafell ddosbarth ar gyfer y Bagloriaeth Cymru yn rhad ac am ddim ac yn paratoi dysgwyr ar gyfer yr Her Dinasyddiaeth Fyd-eang yn CA4 o dan y pwnc Byw yn Gynaliadwy.

Mae ein hadnoddau wedi cael eu paratoi ar y cyd gyda chwe ysgol ar draws Cymru ac yn defnyddio’r her byd-eang o drafnidiaeth er mwyn darparu’r holl ddeunyddiau ar gyfer rhaglen chwech-awr i athrawon. 

Lawrlwythwch ein hadnoddau:

Pecyn gweithgareddau

Nodiadau athrawon

Cyflwyniad Bagloriaeth Cymru

Pecyn asesu

Briff her

 

Cyfnod Allweddol Tri - Llythrennedd a Theithio Egnïol 

Gellir cyflwyno ein pecyn am ddim o wersi a deunyddiau ar gyfer yr ystafell ddosbarth fel cynllun gwaith ar gyfer myfyrwyr blwyddyn 8.

Lawrlwythwch ein hadnoddau: 

Cynllun gwers llawn 

Taith llythrennedd

Taflenni gwaith 

 

Adnoddau Ysgolion Cynradd

Mae ein hadnodd CA2 ar gyfer Blynyddoedd 5 a 6 yn mynd i’r afael â phob elfen o’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd drwy gyfres o weithgareddau unigol wedi eu cysylltu i bwnc teithio egnïol.

Lawrlwythwch ein hadnoddau:

Cynllun gwers llawn 

Pam fod teithio cynaliadwy a llesol yn bwysig?

Mapio llwybrau mwy diogel

Astudiaeth achos, Bangladesh 

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth anfonwch e-bost atom

Share this page