Bywyd Beicio Caerdydd

Mae Bywyd Beicio Caerdydd yn dangos cynnydd y ddinas tuag at ddatblygu seilwaith beicio sy'n addas ar gyfer yr 21ain ganrif.

Bike Life Cardiff 2019 report front cover

Bywyd Beicio Caerdydd 2019

Darllenwch gynnydd Caerdydd tuag at wneud beicio yn ffordd ddeniadol ac arferol o deithio.

Dadlwythwch yr adroddiad

16.5 miliwn

o deithiau wedi'u gwneud ar feic yng Nghaerdydd yn y flwyddyn ddiwethaf

Mae 73% o drigolion

yn cefnogi adeiladu mwy o lwybrau beicio ar y ffordd wedi'u gwarchod, hyd yn oed pan fyddai hyn yn golygu llai o le i draffig arall ar y ffordd

Mae 66% o drigolion

yn meddwl y buasai mwy o feicio'n gwneud eu hardal yn le gwell i fyw a gweithio ynddo

Mae 76% o drigolion

yn meddwl y dylid creu mwy o le i bobl gymdeithasu, beicio a cherdded ar eu stryd fawr leol

Two girls stand with their bikes smiling and chatting in Cardiff

Bywyd beicio Caerdydd trwy'r blynyddoedd

Dyma'r trydydd tro i ni gydweithio â Chyngor Caerdydd i arolygu beicio yn y ddinas.

Am weld sut mae pethau wedi symud ymlaen?

Dadlwythwch ein hadroddiadau blaenorol:

“Fel rheol byddai'n cymryd awr i mi gerdded i'r gwaith, pan fyddaf yn beicio dim ond 25 munud y mae'n ei gymryd i mi.”

Alice Evans, preswylydd Caerdydd

Bywyd Beicio Caerdydd

Oes gennych gwestiwn am Fywyd Beicio?

Mae Bywyd Beicio yn gydweithrediad rhwng Sustrans a Chyngor Caerdydd.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am Fywyd Beicio, cysylltwch â ni.