Published: 11th JUNE 2020

Schools Officer / Swyddog Ysgolion

Sustrans is the charity making it easier for people to walk and cycle. We connect people and places, create liveable neighbourhoods, transform the school run and deliver a happier, healthier commute. Join us on our journey as we seek to fill the following key vacancy:

  • Contract: Maternity cover
  • Location: based in the Aberystwyth Area
  • Working Hours: 37.5 hours per week
  • Salary: £24,446 per annum
  • Closing date: 9am on Monday 6 July 2020
  • Reference: SUS2922

The role

The role involves promoting active travel (cycling, scooting and walking) to school age children, parents and staff at selected primary and secondary schools to reduce the number of pupils who are driven to school.

This exciting challenge will include working directly with local primary and secondary schools, working with relevant stakeholders, the provision of guidance and training to school staff and the delivery of practical activities to parents and pupils.

About you

With experience of working in a schools setting and delivering training to teachers and of partnership working within a range of capabilities, you will have the ability to build strong working relationships. 

Your enthusiasm will be motivational to others and your excellent written and verbal communication will complement your strong organisational skills. IT literacy is essential as is an understanding of school settings and the health benefits of active travel. 

You will also be committed to active travel and the promotion of sustainable transport. DBS Enhanced Disclosure clearance is mandatory for this role.

Interviews

Interviews will take place via video call or at Sustrans offices in Cardiff during week beginning Monday 13 July 2020.

Rôl y

Mae’r rôl yn cynnwys hyrwyddo teithiau iach (beicio, sgwtera a cherdded) i blant oed ysgol, rhieni a staff mewn ysgolion cynradd ac uwchradd dethol er mwyn lleihau’r nifer o ddisgyblion sy’n cyrraedd yr ysgol mewn car.

Bydd yr her gyffrous hon yn cynnwys gweithio’n uniongyrchol gydag ysgolion cynradd ac uwchradd lleol, gweithio gyda rhanddeiliaid, darparu canllawiau a hyfforddiant i staff yr ysgolion a chynnal gweithgareddau ymarferol ar gyfer rhieni a disgyblion.

Amdanoch chi

Bydd gennych brofiad o weithio mewn ysgolion a darparu hyfforddiant i athrawon ynghyd â gweithio mewn partneriaeth ar amryw ffurf, a byddwch yn meddu ar y gallu i ddatblygu perthynas waith gadarn.

Bydd eich brwdfrydedd yn ysgogi eraill a bydd eich sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar yn cyfannu eich sgiliau trefniadol cryf. Mae llythrennedd TG llawn mor bwysig â dealltwriaeth o waith ysgolion a’r buddion iechyd sy’n perthyn i deithio llesol.

Rydych hefyd yn ymroddedig i deithio llesol a hyrwyddo trafnidiaeth gynaliadwy. Mae datgeliad manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn orfodol ar gyfer y swydd hon.

Cyfweliadau

Cynhelir cyfweliadau trwy Skype neu Zoom, neu yn swyddfeydd Sustrans yng Nghaerdydd yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ddydd Llun 13 Gorffennaf 2020.

Equality, diversity and inclusion

Sustrans is committed to reducing inequality, valuing diversity and enabling inclusion. We welcome applications from people with the appropriate skills from all parts of the community.

Read our Equality, Diversity and Inclusion Policy.

Download role description save_alt

Apply

For more information contact:

Share this page