Read this page in English Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Published: 1st JULY 2020

Teithiau Iach yng Nghymru

Mae rhaglen Teithiau Iach Sustrans yn gweithio gydag ysgolion ledled Cymru i greu diwylliant sy'n ei gwneud hi'n haws i blant gerdded, sgwtera neu feicio.

Mum walking to school, holding hands with her twin daughters smiling at the camera

Rydym yn cefnogi Hyrwyddwyr Ysgol ac yn cydweithio â chysylltiadau mewn Awdurdodau Lleol i helpu i wella llwybrau a datblygu ymagweddau ysgol gyfan i deithio mewn modd iachach.

Mae ystod o weithgareddau ymgysylltu yn helpu i adeiladu'r hyder, brwdfrydedd a'r sgiliau sydd eu hangen i helpu i ffurfio arferion teithio iach newydd.

Mae'r gweithgareddau a'r gwersi hyn yn cefnogi ymdrechion ysgolion i ennill gwobrau Eco-Sgolion ac Ysgolion Iach yn ogystal â gweithio tuag at wobr Nod Ysgol Sustrans sy'n cydnabod rhagoriaeth mewn teithio cynaliadwy.

Mae'r Rhaglen Teithiau Iach yn cynnig:

  • arweiniad a chefnogaeth i’r ysgol wrth gynllunio ac ymdrin â materion teithio penodol yn eich ysgol chi
  • gweithgareddau a gwersi gan ein harbenigwyr
  • cymelliadau i hyrwyddo teithio llesol i gymuned yr ysgol
  • mynediad at ein canllawiau gweithgaredd, gwersi cwricwlwm a heriau

Mae ysgolion sy'n cymryd rhan yn:

  • cwblhau arolygon teithio blynyddol
  • sefydlu o leiaf dau Bencampwr Teithiau Iach
  • cynnwys disgyblion yn eich cynllunio
  • gweithio tuag at ddarparu storfeydd beic a sgwter o safon uchel
  • mynychu ein cyfleoedd hyfforddiant ar gyfer athrawon
  • hyrwyddo teithio llesol yn weithredol drwy gyfarfodydd boreol a gweithgareddau

Gall ysgolion sy'n gweithio gyda Sustrans yn y modd hwn disgwyl i leihau canran y disgyblion sydd fel arfer yn cael eu gyrru i'r ysgol gan dros 10%.

Darllenwch fwy am ein Rhaglen Teithiau Iach

Ymunwch â’r Rhaglen Teithiau Iach

Os hoffech chi ymuno â'n Rhaglen Teithiau Iach  neu am fwy o wybodaeth, anfonwch e-bost atom neu ffoniwch ni ar 02920 65 0602.

 

Share this page