North Wales Coastal Route

View Welsh Version

Route details:

 • Distance: 105 miles
 • Route number: 5
 • Start: Holyhead
 • Finish: Chester
 • Classification: A great 2-3 day challenge that will allow you to explore the area. There are plenty of day ride sections and the easiest is the long traffic free section between Rhos on Sea and Prestatyn.
 • Traffic: Mostly traffic-free, a mix of quiet lanes and traffic free paths
 • Surface: Tarmac
 • Diversions / closures on this route

Route Description

Starting in the old port town of Holyhead on Holy Island, Anglesey, the route then heads east onto the main island, and joins some truly picturesque country lanes with the dramatic mountains of Snowdonia as a backdrop before entering the mainland via the magnificent Menai Bridge.

Bangor makes a handy refreshment stop before continuing east. A short section up the scenic Lôn Las Ogwen railway path is followed by some quiet lanes to Llanfairfechan, over Pen y Clip headland, with its stunning views across the sea, and on to Conwy - the walled town dominated by its mighty castle.

The route continues onto Penrhyn Bay where you pick up almost 20 miles of flat, traffic-free path as it curves round the bay to Prestatyn. At Rhyl you can detour inland along the River Clwyd, past Rhuddlan Castle to the new city of St.Asaph, where you can discover Britain’s smallest cathedral, or cut up to Dyserth and return to the coast on the Prestatyn to Dyserth Way Railway Path.

Heading east from Prestatyn the route climbs up for a mile or so as you ride inland – rewarding you fantastic views of the Dee Estuary, the Wirral and Liverpool – before descending back towards the coast and onto Flint and Connah’s Quay. The Millennium Greenway leads you across the border to England and finally into the walled city of Chester.

Experience the North Wales Coastal Route in shorter, traffic-free sections:

Things to see and do

Visitor sites and natural attractions:

Sacred sites and castles:

Maps and leaflets


Route diversions/closures

Phase 2 of works on Colwyn Bay Waterfront Project is are currently underway.
CCBC would like to confirm that all businesses along the promenade remain open, and will do so for the duration of the phase 2 works.
Work on Phase 2 of the Colwyn Bay Waterfront Project is now underway, with just under 1km of the existing promenade to be transformed over the coming year.

Llwybr Arfordirol Gogledd Cymru

Gan ymestyn o Gaergybi yn y gorllewin i Gaer yn y dwyrain, a mynd drwy lu o drefi arfordirol a phentrefi hanesyddol ar y daith, mae’r llwybr gwych hwn yn dilyn arfordir godidog gogledd Cymru ar gyfer y rhan fwyaf o’i 105 milltir. Gan rannu’r llwybr gyda Llwybr Arfordir Cymru trawiadol ar gyfer y rhan fwyaf o’r daith, mae gan y llwybr hwn sy’n gyfoethog o ran ei fwyd gwyllt a’i dreftadaeth hefyd gymysgedd eclectig o gestyll, eglwysi cadeiriol, tirweddau mynyddig trawiadol a mwy.

Manylion y Llwybr

 • Pellter: 105 milltir
 • Rhif y llwybr: 5
 • Dechrau: Caergybi
 • Gorffen: Caer

Disgrifiad y Llwybr

Mae'r llwybr yn dechrau yn hen borthladd Caergybi ar Ynys Gybi, Ynys Môn, ac yna’n mynd i gyfeiriad y dwyrain i’r brif ynys ac yn ymuno â lonydd gwledig prydferth gyda mynyddoedd dramatig Eryri yn y pellter cyn cyrraedd y tir mawr dros gampwaith gwych Pont y Borth.

Mae Bangor yn fan hwylus ar gyfer lluniaeth cyn parhau i gyfeiriad y dwyrain. Ar ôl teithio ar lwybr rheilffordd prydferth Lôn Las Ogwen bydd y daith yn dilyn lonydd tawel i Lanfairfechan dros Ben y Clip, gyda’i olygfeydd godidog allan dros y môr, ac ymlaen i Gonwy - y dref gaerog gyda’i chastell mawreddog.

Mae’r llwybr yn parhau i Fae Penrhyn lle byddwch yn dechrau ar bron i 20 milltir o lwybr di-draffig gwastad a dilyn amlinell y bae i Brestatyn. Yn y Rhyl gallwch wneud amdaith i mewn i’r tir ar hyd glan Afon Clwyd, heibio i Gastell Rhuddlan i ddinas newydd Llanelwy, lle gwelwch eglwys gadeiriol leiaf Prydain, neu droi am Ddyserth a dychwelyd i’r arfordir ar Lwybr Rheilffordd Prestatyn i Ddyserth.

Wrth deithio i gyfeiriad y dwyrain o Brestatyn mae’r llwybr yn dringo am tua milltir wrth i chi deithio i mewn i’r tir - lle cewch olygfeydd bendigedig o Foryd Afon Dyfrdwy, Cilgwri a Lerpwl - cyn disgyn yn ôl at yr arfordir ac ymlaen i’r Fflint a Chei Connah. Mae Lôn Las y Mileniwm yn eich arwain ar draws y ffin i Loegr ac i ddinas gaerog Caer.

Profwch y Llwybr Arfordirol Gogledd Cymru mewn adrannau byrrach, di-draffig:

Llwybrau Cysylltiedig

Pethau i’w gweld a’u gwneud

Safleoedd ymwelwyr ac atyniadau naturiol

Safleoedd cysegredig a chestyll

Mapiau a Thaflenni am Ddim

Latitude: 
53.28290823055812
Longitude: 
-3.673404210937523
Zoom level: 
9
Route sign image: 
Title: 
Buy the map
Description: 

Map shows the National Cycle Network and local routes in this area.

Stretching from Holyhead to Chester, and passing through a multitude of coastal towns and historic villages, this fantastic route follows north Wales’ beautiful coastline and shares a route with the spectacular Wales Coast Path for much of its way. This wildlife and heritage-rich trail boasts an eclectic mixture of castles, cathedrals and stunning mountainous landscapes. 

Length: 
105 miles

Route region: