Read this page in English Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Published: 1st DECEMBER 2022

Stroliwch a Roliwch Sustrans

Ymgyrch Stroliwch a Roliwch Sustrans yw her cerdded, defnyddio olwynion, sgwtera a beicio i’r ysgol fwyaf yn y DU. Mae’n ysbrydoli disgyblion i wneud siwrneiau egnïol i’r ysgol i wella ansawdd yr aer yn eu cymdogaethau a darganfod sut mae’r newidiadau hyn o fudd i’w byd.

Children in school uniform walking and cycling

Sustrans Big Walk and Wheel encourages pupils to go to school by walking, wheeling, scooting or cycling.

Nodwch y dyddiad: gwnewch nodyn yn eich dyddiadur ar gyfer 11 – 22 Mawrth 2024 – Stroliwch a Roliwch Sustrans 2024

Sut i gymryd rhan

Bydd cofrestru’n agor ym mis Ionawr ar wefan Stroliwch a Roliwch.

Caiff holl ysgolion y Deyrnas Unedig gymryd rhan yn Stroliwch a Roliwch Sustrans, mae cofrestru am ddim ac mae’n hawdd cymryd rhan.

Wedi ichi gofrestru, bydd gennych fynediad at enw mewngofnodi i’ch ysgol lle gallwch gofnodi eich siwrneiau ar bob diwrnod yn ystod yr her a chadw golwg ar sut hwyl mae’ch ysgol yn ei gael.

Gallwch hyd yn oed gystadlu gydag ysgolion cyfagos.

Pam cymryd rhan

Ni fu teithio’n llesol ac yn gynaliadwy erioed mor bwysig, mae’n helpu disgyblion gyrraedd yr ysgol yn effro ac yn barod i ddechrau’r diwrnod, ac mae’n creu amgylchedd brafiach o amgylch yr ysgol.

Rydym wedi cynllunio ein hadnoddau rhyngweithiol ar gyfer ysgolion i fod yn hwyliog, hyblyg a llawn gwybodaeth am sut gall newidiadau bach wneud gwahaniaeth mawr.

Mae’r adnoddau sydd ar gael am ddim yn cynnwys:

  • Cynlluniau gwersi sy’n cysylltu â’r cwricwlwm
  • Cynghorion doeth
  • Cyflwyniad ar gyfer gwasanaeth boreol ysgolion

Helpwch ni gyflawni mwy fyth o siwrneiau egnïol na'r llynedd

Yn 2023, roedd y canlyniadau’n anhygoel.

2,772

Nifer o ysgolion a gofrestrodd i gymryd rhan

616,100

Nifer o ddisgyblion a gymerodd ran

2,667,000

Teithiau egnïol i’r ysgol

Share this page