Read this page in English Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Published: 23rd JUNE 2022

Becws cymunedol yn Y Rhyl yn elwa o brosiect E-Symud

‘Use Your Loaf’, becws hyfforddi cymunedol yn Y Rhyl, Gogledd Cymru, yw’r mudiad diweddaraf i fanteisio ar brosiect E-Symud Sustrans Cymru, sy’n ceisio gwneud e-feiciau’n hygyrch i gymunedau lleol. Lansiwyd y prosiect ar draws Cymru yn 2021, o ganlyniad i gefnogaeth a noddiant gan Lywodraeth Cymru.

The exterior of a bakery called Use Your Loaf. The shop front has bay windows either side of the front door. The glazing is frosted to the lower half with the bakery name and the image of a chef's hat cut from the frosting. In the upper parts of the windows are a range of posters in brand tan and brown colours.

‘Use Your Loaf’, becws hyfforddi cymunedol wedi’ leoli yn Y Rhyl, Gogledd Cymru. (Llun gan: Alex Bowen)

Wedi’ sefydlu gan Alex Bowen a’i gydweithwyr o’r Canolfan Foryd yn ystod y pandemig, becws hyfforddi cymunedol sy’n darparu cyrsiau a digwyddiadau cymunedol wedi’ anelu at ddysgu sgiliau pobi crefftwrol yw ‘Use Your Loaf’.

Mae cael mynediad at e-feic cargo trwy’r prosiect E-Symud wedi caniatáu Alex i wneud cludiadau’n gyflymach ac i godi ymwybyddiaeth am ei brosiect.

Yn siarad am ei brofiad, meddai Alex:

“Rwyf yn hapus i ddweud bod defnyddio e-feic wedi bod yn hawdd ac yn gyfleus.

“Maent yn gyflym, hawdd i’w ddefnyddio, mae wir wedi fy helpu i deithio o gwmpas y dre mewn chwinciad, ac rwyf wedi teimlo’n ddiogel ac yn sicr wrth ei ddefnyddio.”

 

Cynyddu gweledigrwydd brand efo e-feic

O ganlyniad i’r prosiect E-Symud a’r gallu i ddefnyddio dynodiadau’r elusen ar yr e-feic, mae ymwybyddiaeth ar y mudiad wedi tyfu, gan arwain at sgyrsiau yn y stryd ac yn y bacws ar Stryd Abbey.

“Mae’r gallu i ddodi basgedi ac arwyddion ar y e-feic wedi helpu efo gweledigrwydd.

“Rwyf wedi cael pobl yn edrych a sylwi tra fy mod i’n seiclo, sy’n wych o safbwynt marchnata.

“Mae llawer o bobl hefyd wedi siarad efo fi amdani pan fo’r beic wedi bod yn aros yn y ‘stafell hyfforddi.

“Felly rwyf wedi gallu sôn wrthynt am E-Symud hefyd.”

Nod ‘Use Your Loaf’ yw darparu cyfle i aelodau cymuned Y Rhyl i wneud bara o waith llaw, bara crefftwrol a chynhyrchion toes melys.

Close up of bread in the black metal front basket of an e-cargo bike. Hands can be seen on the handlebars above.

Mae defnydd yr e-feic wedi helpu i hyrwyddo’r becws cymunedol (Llun gan: Alex Bowen)

Datblygu sgiliau newydd a chyfleoedd am waith

Darganfyddodd Alex bod gan ‘Use Your Loaf’ ac E-Symud rhai amcanion yn gyffredin – i roi mynediad i bobl at ddysgu sgiliau newydd, a datblygu llwybr mewn i addysg bellach, cyflogaeth neu gyfleoedd gwirfoddoli:

“Rydym ar agor i unrhyw un sydd eisiau dysgu sgiliau newydd, ennill cymwysterau, sydd dim ond eisiau cwrdd â phobl, adeiladu hyder, neu gymdeithasu.”

Mae’r becws yn helpu cymuned Y Rhyl i ddysgu sgiliau newydd, ennill profiad gwaith, a chael mynediad at fwyd o ansawdd da am brisoedd fforddiadwy.

 

Cefnogi amrediad o fuddiolwyr

Yn siarad ar sut mae E-Symud wedi helpu trigolion Y Rhyl, meddai Jonny Eldridge, Swyddog Dinasoedd a Threfi Byw:

“Ers i’r prosiect dechrau yn Y Rhyl yn ystod Gorffennaf blwyddyn ddiwethaf, mae dros 70 o drigolion wedi elwa o fenthyciad hollol rydd am gyfnod o bedair wythnos.

“Mae rhai esiamplau’n cynnwys athrawon a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sydd wedi cael gwared â’r car am fis er lles taith lesol ar e-feic.

“Rydym hefyd wedi cael rhieni efo plant ifanc sydd wedi defnyddio un o’n e-feiciau sy’n arbenigo mewn cludo teithwyr i helpu efo’r daith i’r ysgol neu feithrin.

“A phobl sy’n profi tlodi trafnidiaeth ac sydd wedi defnyddio e-feic er mwyn cael mynediad at amrediad gwell o gyfleoedd.”

Mae ‘na 20 o e-feiciau ar gael i bobl, busnesau, a mudiadau yn Y Rhyl a’r ardal gyfagos cael ei ddefnyddio trwy’r prosiect.

Mae prosiect E-Symud hefyd yn cael ei gynnal mewn dinasoedd a threfi eraill ar draws Cymru, gan gynnwys Aberystwyth, Y Barri, Y Drenewydd ac Abertawe.

Os ydych yn fyw mewn neu’n gyfagos i’r Rhyl ac mae gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy, neu os hoffech ddysgu mwy am y prosiect E-Symud yn gyffredinol, gallwch gysylltu â Jonny am fwy o wybodaeth gan ddanfon e-bost ato ar jonny.eldridge@sustrans.org.uk.

Share this page

Darllenwch mwy o newyddion a blogiau o Gymru