Read this page in English Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Published: 10th DECEMBER 2019

Sustrans yn croesawu Cynllun Aer Glân ond mae angen gweithredu'n gyflymach

Yn dilyn rhyddhad Cynllun Aer Glân Llywodraeth Cymru, mae Sustrans yn ymateb.

Heavily congested traffic

Yn dilyn rhyddhad Cynllun Aer Glân Llywodraeth Cymru, dywed Cyfarwyddwr Sustrans Cymru, Steve Brooks:

“Mae'r Cynllun Aer Glân yn gam addawol tuag at lanhau'r aer rydyn ni'n anadlu.

“Rydym yn falch bod lleoedd cynaliadwy wrth wraidd y cynllun ac yn croesawu buddsoddiad mewn seilwaith a gwasanaeth ledled Cymru i gefnogi gostyngiad mewn llygredd aer.

“Bydd newid moddol o geir i gludiant mwy cynaliadwy yn mynd yn bell i lanhau ein haer. Mae Sustrans yn galw am egwyddor cynllunio cymdogaeth 20 munud ar gyfer pob dinas a thref, lle mae pobl yn byw o fewn taith gerdded 20 munud i wasanaethau bob dydd, heb fod yn ddibynnol ar y car.

 “Mae’n siomedig gweld na fydd ein galwadau am Ddeddf Aer Glân yn cael eu clywed tan dymor nesaf y cynulliad, a allai, mewn amser o argyfwng hinsawdd, fod yn rhy hwyr.”

Share this page