Read this page in English Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Published: 17th DECEMBER 2019

Sustrans yn ymateb i gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau eu cyllideb gyntaf ers iddynt ddatgan Argyfwng Hinsawdd.

people walking and on bikes using traffic-free path lined with trees

Yn dilyn y rhyddhad, dywedodd Ellen Jones, Uwch Swyddog Polisi Sustrans Cymru:

“Rydym yn croesawu’r ffocws cynyddol yn y gyllideb i gefnogi mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd, sy’n cynnwys gwneud teithio cynaliadwy yn fwy hygyrch i bawb, cefnogi mynediad i fannau gwyrdd yn ein cymunedau, a buddsoddi yn ein cymdogaethau.

"Ond, os yw llywodraeth Cymru o ddifrif ynglŷn â lleihau effeithiau argyfwng yr hinsawdd, mae angen i ni weld canran lawer mwy o'r gyllideb drafnidiaeth yn cael ei buddsoddi mewn trafnidiaeth gynaliadwy a llai yn cael ei buddsoddi mewn adeiladu ffyrdd newydd.

"Er mwyn ei gwneud yn opsiwn hawdd i bobl adael eu ceir gartref mae angen i ni weld seilwaith cerdded a beicio o ansawdd da, wedi'i gysylltu â system drafnidiaeth gyhoeddus hygyrch, ddibynadwy a fforddiadwy.

"Er mwyn adeiladu Cymru gwydn sy'n addas ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, mae angen cyllideb arnom sy'n adlewyrchu brys yr argyfwng hinsawdd yr ydym ynddo. ”Darllenwch mwy am ein gwaith yng Nghymru

Share this page