Wythnos Seiclo i’r Ysgol adnoddau athrawon

Mae Wythnos Seiclo i’r Ysgol, a gynhelir gan y Bikeability Trust gyda chefnogaeth Sustrans, yn ôl.

Digwyddiad a gynhelir dros gyfnod o wythnos yw Wythnos Seiclo i’r Ysgol, sy’n annog teuluoedd i roi cynnig ar feicio a sgwtera i’r ysgol.

Mae’n ffordd wych o ddathlu’r buddion enfawr y mae taith egnïol i'r ysgol yn eu cynnig, yn cynnwys yr effaith gadarnhaol mae’n ei gael ar iechyd a llesiant plant, yn ogystal â’r amgylchedd.

Cynhelir Wythnos Seiclo i’r Ysgol 25 – 29 Medi 2023

Methu cymryd rhan ar y dyddiadau hyn? Na phoener, gallwch gynnal eich Wythnos Seiclo i’r Ysgol eich hunain ar adeg sy’n gyfleus i chi.

Cymerwch addewid

Os yw’ch ysgol chi am gymryd rhan yn Wythnos Seiclo i’r Ysgol rhwng 25 – 29 Medi 2023, bydd gweithgareddau ychwanegol ar gael gan y Bikeability Trust drwy gydol yr wythnos.

Gallwch annog disgyblion, rhieni ac athrawon i wneud adduned.

Caiff pawb sy’n cymryd rhan eu cynnwys mewn raffl wobrau.

Ewch i www.bikeability.org.uk/cycletoschoolweek i ddarganfod mwy.

Adnoddau Athrawon

Defnyddiwch yr adnoddau am ddim hyn i gynnal Wythnos Seiclo i’r Ysgol, ysbrydoli disgyblion i feddwl am eu siwrneiau i’r ysgol a deall buddion teithio llesol.

Cyflwyniadau PowerPoint Cyfnod Allweddol 3

Mae’r cyflwyniadau PowerPoint hyn yn ategu’r gwersi Cyfnod Allweddol 3. Defnyddiwch nhw law yn llaw â’r cynlluniau gwersi ar gyfer Cyfnod Allweddol 3, os gwelwch yn dda.