Peregrine Path

From Teckie KevView Welsh version

Route Details

 • From - to: Monmouth to Goodrich, Ross-on-Wye, Herefordshire
 • Distance: 5 - 8 miles
 • Terrain: Mainly Traffic Free but some minor roads.  The surface is mainly tarmac.
 • Access: The nearest train station is Chepstow or Abergavenny
 • National Cycle Network: National Route 423

Route Description

Starting in the historic market town of Monmouth - the birth place of Henry V - this trail is straight out of a children's story book. There's so much to see in this town dotted with old time pubs, quaint shops and heritage sites including castle ruins.

From Monmouth this route will take you past The Kymin, a well known picnic haunt set within nine acres of glorious parkland and offering panoramic views across Wales.

Venture on to Wye Gorge with the Salmon rich River Wye running through its heart and enter popular Symonds Yat East on the Gloucestershire side of the river. Here there is a canoe hire centre and inviting waterholes - including the Saracens Head Pub.

The area is also the gateway for a steady climb to Symonds Yat Rock where nesting Peregrine Falcons can be spotted. Slightly off the beaten track at The Doward you can visit King Arthur's Cave, said to be once the home of Palaeolithic man. Flint tools and the remains of a woolly Mammoth have been found nearby but now the cave is home only to numerous insects and animals, including bats.

Travel on a minor road and on the top of a wooded hill you can marvel at imposing Goodrich Castle. Dating from the 11th century, the castle has a visitor centre plotting its history right up to its downfall during the English civil war in 1646. Cannons dating back to the Civil War were found here in the 1920s and are on display.

Things to see and do

Bike hire

Cycle hire available through Wye Valley Cycle Hire.

Related maps

To make sure everyone gets the most out of their time by the water, please ensure that you follow the Towpath Code.

Llwybr yr Hebog

Manylion y Llwybr

 • Pellter: 5 – 8 milltir
 • Dosbarthiad: Hawdd
 • Math: Di-draffig yn bennaf
 • Arwyneb: Tarmac
 • Dechrau: Trefynwy
 • Gorffen: Goodrich
 • Llogi Beic: Wye Valley Cycle Hire

Disgrifiad o’r Llwybr

Gan ddechrau yn nhref farchnad hanesyddol Trefynwy - man geni Harri’r V - mae’r llwybr hwn fel petai wedi ei godi allan o lyfr storïau i blant. Mae cymaint i’w weld yn y dref hon sy’n frith o hen dafarndai, siopau llawn cymeriad a safleoedd treftadaeth yn cynnwys adfeilion castell.

O Drefynwy bydd y llwybr yn mynd â chi heibio’r Kymin, man picnic poblogaidd wedi ei leoli mewn naw erw o barcdir bendigedig gyda golygfeydd panoramig ar draws Cymru.

Mentrwch ymlaen i Geunant Gwy gydag Afon Gwy a’i eogiaid niferus yn rhedeg drwy’r canol ac fe ddewch i mewn i bentref poblogaidd Symonds Yat East ar ochr Swydd Gaerloyw o’r afon. Yma ceir canolfan llogi canŵod a thafarndai croesawgar - yn cynnwys tafarn y Saracens Head. Mae’r ardal hefyd yn borth ar gyfer dringfa raddol i Graig Symonds Yat lle gellir gweld Hebogiaid Tramor yn nythu.

Ychydig oddi ar y llwybr arferol yn The Doward gallwch ymweld ag Ogof y Brenin Arthur, y dywedwyd iddi unwaith fod yn gartref i ddynion Palaeolithig. Mae arfau a wnaed o fflint ac olion Mamoth gwlanog wedi eu darganfod gerllaw ond erbyn hyn mae’r ogof yn gartref i ddim ond nifer o bryfed ac anifeiliaid, yn cynnwys ystlumod.

Reidiwch yma ac acw ar isffordd ac ar gopa bryn coediog gallwch ryfeddu ar Gastell Goodrich ysblennydd. Mae gan y castell, sy’n dyddio’n ôl i’r unfed ganrif ar ddeg, ganolfan ymwelwyr sy’n nodi ei hanes hyd ei gwymp yn ystod y Rhyfel Cartref yn Lloegr ym 1646. Darganfuwyd canonau yn dyddio’n ôl i’r Rhyfel Cartref yma yn y 1920au ac maent yn cael eu harddangos.

Pethau i’w gweld a’u gwneud

Mapiau a Thaflenni am Ddim

Latitude: 
51.83693550960172
Longitude: 
-2.64412756103525
Zoom level: 
12
Title: 
Buy the map
Image: 
Description: 

Map shows the National Cycle Network and local routes in this area.

A great ride that straddles the Wales/England border, following the River Wye from the historic town of Monmouth in south east Wales to Goodrich in Herefordshire.

Length: 
6 miles