Please help us create a safer, more accessible National Cycle Network for all Donate today

Lon Las Cymru from Holyhead to Cardiff or Chepstow

Route Details

  • From - to: Tourist Information Centre, Holyhead, Anglesey to The Oval Basin Piazza, Cardiff or Chepstow Castle
  • Distance: 250 miles
  • National Cycle Network: National Route 42

Route Description

From Holyhead in the north to Cardiff or Chepstow in the south, the spectacular Lon Las Cymru runs the entire length of Wales.

With over 250 miles of quiet lanes, and family-friendly traffic free cycle paths that take you over three distinct mountain ranges and two national parks, Lon Las Cymru takes in some of the most stunning and diverse landscapes in the British Isles.

Taking in three mountain ranges it requires a good pair of lungs and a strong pair of legs. The rewards are more than worth it: the scenery is some of the most stunning in the British Isles, including the quiet rural lanes of Anglesey, the majestic woodlands of Coed-y-Brenin Forest, the atmospheric Mawddach Estuary, the lovely valley of the River Wye, followed between Llangurig and Glasbury and the panoramic views enjoyed from Gospel Pass on the route through the Black Mountains.

Shorter sections

Go to our Lon Las Cymru South and Lon Las Cymru North pages for a breakdown of how to tackle the Lon Las Cymru in shorter daily stages.

You can also experience the mighty Lon Las Cymru in traffic-free bite-size chunks. Here are a few of our favourite traffic-free sections from north to south:

Things to see and do

Visitor sites and natural attractions:

Sacred sites and castles

Related maps

Free maps and leaflets

Lôn Las Cymru

Ydych chi’n barod am her?  Mae Lôn Las Cymru yn rhedeg am dros 250 o filltiroedd yr holl ffordd drwy Gymru o Gaergybi i Gas-gwent neu Gaerdydd. Hwn yw un o lwybrau pellter hir anoddaf y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol. Gall hefyd gael ei dorri’n adrannau byrrach di-draffig a heriol.

Manylion Allweddol y Llwybr

  • Pellter: 250 milltir
  • Dechrau: Canolfan Groeso, Caergybi, Ynys Môn
  • Gorffen: Piazza Basn Hirgrwn, Caerdydd neu Gastell Cas-gwent

Disgrifiad y Llwybr

O Gaergybi yn y Gogledd i Gaerdydd neu Gas-gwent yn y de, mae llwybr ysblennydd Lôn Las Cymru yn rhedeg trwy Gymru gyfan.

Gyda dros 250 milltir o lonydd tawel a llwybrau beicio di-draffig addas i deuluoedd, sy’n mynd â chi dros dair cadwyn o fynyddoedd arbennig a thrwy ddau barc cenedlaethol, mae Lôn Las Cymru yn mynd heibio i rai o dirweddau mwyaf trawiadol ac amrywiol Ynysoedd Prydain.

Gan fod y llwybr yn mynd dros dair cadwyn o fynyddoedd bydd angen pâr da o ysgyfaint a choesau cryf arnoch. Mae’n sicr yn werth yr ymdrech gan fod y golygfeydd ymhlith yr harddaf yn Ynysoedd Prydain, sy’n cynnwys lonydd gwledig tawel Ynys Môn, coedwig fawreddog Coed-y-Brenin, moryd Afon Mawddach â’i hawyrgylch arbennig, dyffryn hyfryd Afon Gwy a ddilynir rhwng Llangurig a Clas-ar-Wy a’r golygfeydd panoramig y gellir eu mwynhau o Fwlch yr Efengyl ar y ffordd drwy’r Mynyddoedd Du.

Adrannau Byrrach

Ewch i’n tudalennau Lôn Las Cymru - De a Lôn Las Cymru - Gogledd i weld sut y gellir mwynhau Lôn Las Cymru mewn cymalau dyddiol byrrach.

Gallwch hefyd deithio llwybr mawreddog Lôn Las Cymru mewn darnau byr di-draffig. Dyma rai o’n hoff adrannau di-draffig ni o’r gogledd i’r de:

Pethau i’w gweld a’u gwneud

Safleoedd ymwelwyr ac atyniadau naturiol:

Safleoedd cysegredig a chestyll

Mapiau a Thaflenni am Ddim

Latitude: 
52.12492597400897
Longitude: 
-2.86313162031252
Zoom level: 
8
Title: 
Buy the map
Image: 
Description: 

Map shows the southern half of the stunning Lon Las Cymru route and surrounding area.

Up for a challenge?  Lôn Las Cymru runs for over 250 miles down the whole length of Wales from Holyhead to Chepstow or Cardiff. It is one of the toughest of all the long distance routes on the National Cycle Network. It can also be broken down into shorter traffic free and challenging sections.

Length: 
250 miles