Celtic Trail

Route Details

  • To- From: The Ocean Lab, Fishguard, Pembrokeshire to Chepstow Castle
  • Distance: 220 miles
  • National Cycle Network: National Route 4

Route Description

This ‘journey of discovery’ takes you along miles and, miles of the most beautiful and varied scenery in south and west Wales. The Celtic Trail stretches across the entire breadth of south Wales, from the Irish Sea to the English Border, taking in the beautiful Pembrokeshire coast, the stunning rural countryside of Carmarthenshire, and the picturesque South Wales Valleys that powered the industrial revolution.

Following a mixture of traffic-free coastal paths, riverside trails, old railway lines and quiet lanes the Celtic Trail offers the opportunity to experience the diversity of Welsh culture, history and natural beauty, as well as some of Wales’ finest tourist attractions.

The Celtic Trail is made up of two routes - National Route 4 which goes via the coast and National Route 47 which is an inland route. Together they form two loops between Fishguard and Carmarthen or between Neath and Newport and offer an incredible mixture of family friendly traffic-free paths and challenging rides to be enjoyed by all ages and fitness abilities.

Go to our Celtic Trail East and Celtic Trail West pages for a breakdown of how to tackle the Celtic Trail in shorter stages.

Experience the Celtic Trail in traffic-free bite-size chunks. Here are a few of our favourite traffic-free sections from west to east:

Related Maps

Things to see and do

Visitor sites and natural attractions

Sacred sites and castles

Free Maps and Leaflets

 

Lôn Geltaidd

Gan redeg ar draws Cymru yn ei man lletaf, mae’r Lôn Geltaidd yn cynnwys Tyddewi, dinas leiaf Prydain, ardal drawiadol Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro, cestyll dramatig yn Hwlffordd, Penfro a Chydweli, thirwedd ysblennydd Parc Arfordirol y Mileniwm Llanelli ysblennydd ac ehangder Bae Abertawe.

Manylion y Llwybr

  • Pellter: 220 milltir
  • Dechrau: Labordy’r Cefnfor, Abergwaun, Sir Benfro
  • Gorffen: Castell Cas-gwent

Disgrifiad o’r Llwybr

Mae’r ‘daith ddarganfod’ hon yn eich arwain ar hyd milltiroedd ar filltiroedd o’r golygfeydd harddaf a mwyaf amrywiol sydd i’w cael yn ne a gorllewin Cymru. Mae’r Lôn Geltaidd yn ymestyn ar draws lled de Cymru gyfan, o Fôr Iwerddon i’r ffin â Lloegr, ac yn cynnwys  arfordir hardd Sir Benfro, cefn gwlad trawiadol Sir Gaerfyrddin a chymoedd hardd De Cymru, a fu’n galon i’r chwyldro diwydiannol.

Gan ddilyn cymysgedd o lwybrau arfordirol di-draffig, teithiau glan afon, llinellau rheilffyrdd segur a lonydd tawel, mae’r Lôn Geltaidd yn rhoi’r cyfle i brofi amrywiaeth diwylliant, hanes a phrydferthwch naturiol Cymru, ynghyd â rhai o atyniadau ymwelwyr gorau’r wlad.

Mae’r Lôn Geltaidd yn cynnwys dau lwybr - Llwybr Cenedlaethol 4 sy’n mynd ar hyd yr arfordir a Llwybr Cenedlaethol 47 sy’n llwybr mewndirol. Gyda’i gilydd maent yn ffurfio dwy ddolen rhwng Abergwaun a Chaerfyrddin neu rhwng Castell-nedd a Chasnewydd ac maent yn cynnig cymysgedd fawr o lwybrau di-draffig ar gyfer y teulu a theithiau heriol i’w mwynhau gan bobl o bob oed a ffitrwydd.

Ewch i’n tudalennau Lôn Geltaidd - Dwyrain a Lôn Geltaidd - Gorllewin am grynodeb o sut i deithio ar hyd y Lôn Geltaidd mewn cymalau byrrach.

Gallwch fwynhau’r Lôn Geltaidd mewn darnau byr a hawdd. Dyma rai o’n hoff adrannau di-draffig ni o’r gorllewin i’r dwyrain:

Pethau i’w gweld a’u gwneud

Safleoedd ymwelwyr ac atyniadau naturiol

Safleoedd cysegredig a chestyll

Mapiau a Thaflenni am Ddim

 

Latitude: 
52.3856583328981
Longitude: 
-2.628479441406286
Zoom level: 
8
Title: 
Buy the map
Image: 
Description: 

The official route map for the Celtic Trail network on National Route 4 in South and West Wales from Chepstow to St Davids.

Running across Wales at its widest point, the Celtic Trail takes in St David’s, Britain’s smallest city, the spectacular Pembrokeshire Coast National Park, dramatic castles in Haverfordwest, Pembroke and Kidwelly, the magnificent Llanelli Millennium Coastal Park and the wide sweep of Swansea Bay.

Length: 
220 miles