Published: 23rd MARCH 2020

Photography and videography volunteer, Wales

Are you looking to build your portfolio of photography, film making and editing? Are you looking for experience in the third sector? And do you enjoy working on a variety of projects? Sustrans Cymru team would love to hear from you.

 • Sector: Office and media
 • Location: Wales
 • Time commitment: Flexible dependent on project time scales
 • Volunteer role
 • Closing date: ongoing
 • Reference: 16032003

Why become a Sustrans volunteer?

We connect people and places, create liveable neighbourghoods, transform the school run and deliver a happier, healthier commute.

This is a fantastic opportunity to gain experience in the third sector and build your portfolio of film making and photography.

The individual will gain experience in creating beginning to end projects and will work on a variety of topics.

What does a Sustrans photography and videography volunteer do?

You'll be expected to carry out agreed tasks as led by our communications and marketing team.

Your tasks may include any of the following:

 • photography or videography at local events
 • creating inspiring video content to help promote our projects (video editing)
 • organising photography and videography shoots
 • attendance at an initial meeting to go through your task plan and thereafter mainly via skype, phone or email contact
 • comply with the Sustrans brand.

What we're looking for

We're looking for people who:

 • have experience with photography
 • have experience with film making and editing
 • can access local cycle routes and Sustrans projects ideally via sustainable transport
 • are self-motivated to carry out tasks independently once directed
 • work well within a team
 • have good communication skills.

Time commitment

The role is flexible and dependent on your availability and skills.

Communication is essential to your role, so you'll need to liaise with the communications and marketing officer to keep up-to-date with local developments and your task plan.

Training and support offered

 • The communications and marketing officer and Sustrans volunteer coordinator will offer you the support you need to carry out your role.
 • Initial training and face-to-face induction session will be provided.
 • You will receive regular communications to support you in your role and can join the online community to find support from other Volunteers.
 • Health and safety guidelines and simple risk assessments will be provided.

Safeguarding children, young people and adults at risk

Our Safeguarding Statement sets out Sustrans’ organisational commitment to safeguarding best practice.

Equality, diversity and inclusion at Sustrans

Sustrans is committed to representing the diverse communities we work with, and we welcome applicants from all backgrounds. We value equality and inclusiveness and believe that a diverse organisation brings with it a diversity of ideas and ways of working which strengthens everything we do.

Byddwch yn gweithio’n agos â’n ceidwaid gwirfoddol, staff a phartneriaid i helpu i gynnal a hyrwyddo’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol (Llwybrau Cenedlaethol 4, 81, 82, 47 a 440) a’u rhoi wrth galon y gymuned leol.

Bydd angen i chi helpu eich grŵp i ddefnyddio eu sgiliau a’u diddordebau er mwyn gallu bwrw ati o ddifrif. Mae angen datblygu’r grŵp lleol ac ennyn diddordeb y gwirfoddolwyr presennol unwaith eto.

Pam bod yn wirfoddolwr i Sustrans? 

Byddwch yn gweithio gyda’n gwirfoddolwyr a’n staff i helpu i hyrwyddo Sustrans a phrosiectau eraill sy’n annog ac yn cefnogi pobl i deithio mewn ffyrdd sy’n dda i’w hiechyd a’r amgylchedd. Mae cyfathrebu yn rhan fawr o’r rôl hon, yn ogystal â gwneud gwirfoddoli’n hwyl i bawb yn lleol.

Beth mae cydlynydd Grŵp Sustrans yn ei wneud? 

Mae cydlynwyr grŵp yn gyfrifol am gydlynu gweithgareddau gwirfoddoli mewn ardal ddaearyddol benodol. Mae hyn yn cynnwys symbylu grŵp o wirfoddolwyr i gynnal amrywiaeth o dasgau gyda’r nod o gynnal a gwella’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, yn cefnogi prosiectau Sustrans yn yr ardal a/neu’n hyrwyddo teithio cynaliadwy.

Mae cydlynwyr grŵp yn aml yn ymgymryd â rôl wirfoddol arall hefyd, yn aml y rôl gwirfoddolwr cynnal llwybrau.

Mae cyfathrebu yn hanfodol yn y rôl hon, felly bydd amser yn cael ei dreulio yn cyfathrebu gydag ac yn ymateb i wirfoddolwyr y grŵp a gyda’r cydlynydd gwirfoddolwyr a staff gwirfoddol.

Mae hon yn rôl barhaus ac nid yw’n addas ar gyfer lleoliadau gwirfoddoli dros dro fel arfer, oni bai mai mesur dros dro ydyw.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano

Sgiliau a gwybodaeth:

 • cyfathrebu’n rhagorol
 • gallu cymell pobl, gan fod yn ffynhonnell o gefnogaeth ac anogaeth i eraill
 • gweithio'n dda mewn tîm
 • trefnus
 • gallu hwyluso/cadeirio cyfarfodydd
 • gallu cyfathrebu trwy e-bost

Ymroddiad amser

Fel canllaw:

 • un hanner diwrnod i fynychu hyfforddiant sefydlu a hyfforddiant penodol i’r gweithgaredd
 • un hanner diwrnod y mis (chwe diwrnod y flwyddyn) – trefnu cyfarfodydd neu weithgareddau i ddod â’r grŵp ynghyd a thrafod camau gweithredu a chynlluniau
 • rhwng tri a chwe diwrnod y flwyddyn yn cefnogi gweithgareddau grŵp fel diwrnodiau gwaith, teithiau cerdded a beicio
 • hyd at 12 gyfarfod gyda’r nos y flwyddyn
 • un diwrnod i gyfarfod â’r cydlynydd gwirfoddoli a staff yr ardal i drafod ac adolygu cynllun y grŵp

Yr hyfforddiant a’r gefnogaeth sydd ar gael

Mae gofyn am hyfforddiant gorfodol i gydlynu grŵp o wirfoddolwyr. Mae’n cynnwys hyfforddiant sefydlu cydlynydd Grŵp ar gyfer cyfathrebu a rheoli gwirfoddolwyr.

Mae angen hyfforddiant cynnal a chadw llwybrau ar gyfer gosod Arwyddion.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’ch cydlynydd gwirfoddolwyr lleol, Claire Prosser ar volunteers-cymru@sustrans.org.uk neu 02920 650 602.

Apply

For more information contact:

Share this page