Wales

Disgyblion Ynystawe gyda Swyddog Ysgol Sustrans, Roger Dutton a Matthew Bunt Eco-Sgolion Cymru.

Mae gan ddisgyblion Ysgol Gynradd Ynystawe lawer i ymfalchïo ynddo'r wythnos hon. Gwobrwywyd eu hymdrechion i hyrwyddo teithio llesol i'r ysgol gyda Gwobr Nod Ysgol Efydd Sustrans. Dyfernir Nod...
4 April 2019

Ynystawe pupils with Sustrans Schools Officer, Roger Dutton and Matthew Bunt from Eco School Wales.

Ynystawe Primary School, based in Swansea, have a lot to be proud of this week. Their efforts in promoting active travel to school were rewarded with a Sustrans Bronze School Mark Award along with...
4 April 2019
Helen yn derbyn ei gwobr gan Steve Brooks a Sioned Lewis o Sustrans

Helen yn derbyn ei gwobr gan Steve Brooks a Sioned Lewis o Sustrans

Ym mis Tachwedd, dathlodd Sustrans Cymru un o'n gwirfoddolwyr mwyaf ymroddedig, Helen Jenkins, a enillodd Wobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn. Mae'r wobr yn cydnabod y gwaith gwych gan ein gwirfoddolwyr...
31 January 2019
Helen receiving her award from Sustrans' Steve Brooks and Sioned Lewis

Helen receiving her award from Sustrans' Steve Brooks and Sioned Lewis

In November, Sustrans Cymru celebrated one of our most dedicated volunteers, Helen Jenkins, who won the Volunteer of the Year Award. The award recognises the fantastic work by our volunteers across...
31 January 2019
pupils of award winning school

Cwrt Rawlin Primary School Award Ceremony

A Caerphilly school near congestion hotspot have been awarded a Sustrans Award in recognition for reducing car use for journeys to school. A huge congratulations to Cwrt Rawlin Primary School, based...
28 January 2019
people on train with bikes, ©2018, Jonathan Bewley
Row of bikes ready to be hired in Cardiff. ©2018, Jonathan Bewley

A high quality, fun and convenient bike hire service can change the way people move about the city.

In the second blog in our budget focus series, Councillor Caro Wild, Cabinet Member for Strategic Planning and Transport, discusses how Cardiff’s transport system needs to change. The South Wales...
20 November 2018

Pages