Trevithick Trail: Merthyr Tydfil to Abercynon

View Welsh version

Route Details

 • Region/Area: South Wales Valleys
 • Distance: 9 miles
 • Time needed: 1.5 hours
 • Classification: Medium
 • Traffic: Mostly Traffic Free. Some sections on quiet residential roads.
 • Surface: Mixed
 • Start: Merthyr Tydfil
 • Finish: Abercynon
 • Cycle hire: The Summit Centre, The Old Drift Mine, Trelewis, CF46 6RD. 01443 710749 www.summitcentre.co.uk
 • Access: Train stations at Merthyr Tydfil, Abercynon and several stations in between.

Route Description

On this tramway the Penydarren locomotive entered World history by becoming the first ever steam-powered railway locomotive to pull a load on rails. A 500 guinea bet was made by local iron masters that it couldn't haul 10 tonnes of iron. The stakes were high, but on the 21st of January 1804, after 4 hours and a broken track, Richard Trevithick's engine completed the 9 miles from Penydarren to Abercynon! Today you should be able to complete the 9 miles quite a bit faster but we promise you will find plenty to distract you along the way.

The trail is as true to the original alignment as over 200 years of development has permitted but you will find short hills and sections on quiet residential roads breaking up the journey. There are sweeping views of the mountains and valleys that will take your breath away. The Trevithick Trail project has placed pieces of original artwork all along the route and the area around Trevithick's Tunnels is especially well worth exploring.

If you need to come off the trail at Pentrebach - perhaps to access the local business park, or to stock up on picnic supplies at the nearby supermarket - you'll be greeted by the iconic Puddlers Bridge, named after the iron workers who once lived in the area. Take five on the Portrait Bench, featuring life sized models of Merthyr born fashions designers Julien Macdonald, Laura Ashley and the trail's namesake, Richard Trevithick. 

At Pontygwaith Nature Reserve the Trevithick Trail joins National Cycle Network, Route 8 where you can return to Merthyr Tydfil on the Taff Trail without having to retrace your steps. Or else, stick to the Trevithick Trail south along National Cycle Network, Route 8 to Abercynon and you'll find yourself on an amazing piece of old tram road that runs parallel to the River Taff. Be sure to look down to catch a glimpse of the original sleepers - now over 200 years old!

Things to see and do

Natural attractions:

Visitor attractions:

Links with:

 

Llwybr Trevithick - Merthyr Tudful i Abercynon

Manylion allweddol y llwybr

 • Rhanbarth/Ardal: Cymoedd De Cymru
 • Pellter: 9 milltir
 • Amser sydd ei angen: 1.5 awr
 • Traffig: Di-draffig yn bennaf. Rhai adrannau ar ffyrdd preswyl tawel.
 • Wyneb: Cymysg
 • Llwybr RhBC: 8
 • Cychwyn: Merthyr Tudful
 • Gorffen: Abercynon
 • Llogi beiciau: Canolfan y Summit, Yr Hen Bwll Drifft, Trelewis, CF46 6RD.  01443 710749 www.summitcentre.co.uk
 • Mynediad: Gorsafoedd trên Merthyr Tudful, Abercynon a sawl gorsaf rhyngddynt

Manylion Llwybr

Teithiwch yn ôl mewn amser ar Lwybr Trevithick - llwybr trawiadol a hanesyddol bwysig sy'n cadw'n agos at lwybr hen Dramffordd Merthyr o Ferthyr Tudful i Abercynon.
Ar y dramffordd hon y gwnaeth locomotif Penydarren hanes drwy fod y locomotif dan rym ager gyntaf i dynnu llwyth ar gledrau. Gwnaeth meistri haearn lleol fet am 500 gini na allai dynnu 10 tunnell o haearn. Fodd bynnag, ar 21 Ionawr 1804, wedi 4 awr a thrac wedi torri, cwblhaodd injan Richard Trevithick y daith 9 milltir o Benydarren i Abercynon! Heddiw dylech allu cwblhau'r 9 milltir yn llawer cynt ond gallwn eich sicrhau y bydd digon i dynnu eich sylw ar hyd y ffordd.

Mae'r llwybr mor gywir i'r siwrnai wreiddiol ac a ganiateir gan 200 mlynedd o ddatblygiad, ond fe gewch riwiau byr ac adrannau ar ffyrdd preswyl tawel a fydd yn torri'r siwrnai. Ceir golygfeydd eang o'r mynyddoedd a'r dyffrynnoedd a fydd yn eich rhyfeddu. Mae prosiect Llwybr Trevithick wedi gosod darnau o waith celf gwreiddiol ar hyd y daith ac mae'r ardal o amgylch Twnnel Trevithick yn werth ei harchwilio.

Os bydd angen i chi ddod oddi ar y llwybr ym Mhentrebach - efallai er mwyn mynd i'r parc busnes lleol, neu brynu rhywbeth ar gyfer eich picnic mewn archfarchnad leol - cewch eich croesawu gan Bont y Pwdler eiconig, a enwyd ar ôl y gweithwyr haearn a oedd unwaith yn byw yn yr ardal. Arhoswch am ennyd ar y Fainc Portreadau, sy'n cynnwys modelau maint llawn o'r cynllunydd ffasiwn Julien Macdonald, Laura Ashley a anwyd ym Merthyr a'r gŵr a roddodd ei enw i'r llwybr, Richard Trevithick.

Yng Ngwarchodfa Natur Pontygwaith bydd Llwybr Trevithick yn ymuno â RhBC 8 lle gallwch ddychwelyd i Ferthyr Tudful ar Daith Taf heb orfod olrhain eich camau. Neu gallwch gadw ar Lwybr Trevithick i'r de ar hyd RhBC 8 i Abercynon a theithio ar hen dramffordd anhygoel sy'n rhedeg yn gyfochrog ag Afon Taf. Cofiwch edrych ar y llawr er mwyn gweld y trawstiau sylfaen gwreiddiol - sydd erbyn hyn dros 200 mlwydd oed!

Teithiwch yn ôl mewn amser ar Lwybr Trevithick - llwybr trawiadol a hanesyddol bwysig sy'n cadw'n agos at lwybr hen Dramffordd Merthyr o Ferthyr Tudful i Abercynon.
Ar y dramffordd hon y gwnaeth locomotif Penydarren hanes drwy fod y locomotif dan rym ager gyntaf i dynnu llwyth ar gledrau. Gwnaeth meistri haearn lleol fet am 500 gini na allai dynnu 10 tunnell o haearn. Fodd bynnag, ar 21 Ionawr 1804, wedi 4 awr a thrac wedi torri, cwblhaodd injan Richard Trevithick y daith 9 milltir o Benydarren i Abercynon! Heddiw dylech allu cwblhau'r 9 milltir yn llawer cynt ond gallwn eich sicrhau y bydd digon i dynnu eich sylw ar hyd y ffordd.

Mae'r llwybr mor gywir i'r siwrnai wreiddiol ac a ganiateir gan 200 mlynedd o ddatblygiad, ond fe gewch riwiau byr ac adrannau ar ffyrdd preswyl tawel a fydd yn torri'r siwrnai. Ceir golygfeydd eang o'r mynyddoedd a'r dyffrynnoedd a fydd yn eich rhyfeddu. Mae prosiect Llwybr Trevithick wedi gosod darnau o waith celf gwreiddiol ar hyd y daith ac mae'r ardal o amgylch Twnnel Trevithick yn werth ei harchwilio.

Os bydd angen i chi ddod oddi ar y llwybr ym Mhentrebach - efallai er mwyn mynd i'r parc busnes lleol, neu brynu rhywbeth ar gyfer eich picnic mewn archfarchnad leol - cewch eich croesawu gan Bont y Pwdler eiconig, a enwyd ar ôl y gweithwyr haearn a oedd unwaith yn byw yn yr ardal. Arhoswch am ennyd ar y Fainc Portreadau, sy'n cynnwys modelau maint llawn o'r cynllunydd ffasiwn Julien Macdonald, Laura Ashley a anwyd ym Merthyr a'r gŵr a roddodd ei enw i'r llwybr, Richard Trevithick.

Yng Ngwarchodfa Natur Pontygwaith bydd Llwybr Trevithick yn ymuno â RhBC 8 lle gallwch ddychwelyd i Ferthyr Tudful ar Daith Taf heb orfod olrhain eich camau. Neu gallwch gadw ar Lwybr Trevithick i'r de ar hyd RhBC 8 i Abercynon a theithio ar hen dramffordd anhygoel sy'n rhedeg yn gyfochrog ag Afon Taf. Cofiwch edrych ar y llawr er mwyn gweld y trawstiau sylfaen gwreiddiol - sydd erbyn hyn dros 200 mlwydd oed!

Atyniadau naturiol:

Atyniadau i ymwelwyr:

Cysylltu gyda:

 

Latitude: 
51.69107467403807
Longitude: 
-3.3020786845703487
Zoom level: 
11
Title: 
Buy the map
Image: 
Description: 

This area map shows the National Cycle Network and local routes in this area.

This fantastic route allows you to explore the industrial past of south Wales and gives you great views of the Welsh valleys and mountains.

Length: 
9 miles