Three Parks Trail

View Welsh version

Route Details

 • Region/Area: South Wales Valleys
 • Distance: 13 miles
 • Classification: Easy
 • Traffic: Traffic Free
 • Surface: Tarmac
 • National Cycle Network: Route 47, 476
 • Start: Sirhowy Valley Country Park
 • Finish: Taff Bargoed
 • Access: Train stations at Crosskeys, Hengoed and Quakers Yard.

Route Description

Part of the mighty Celtic Trail, the ‘Three Parks Trail’ takes in three of Wales’ picturesque parks. Starting from the Sirhowy Valley Country Park near Crosskeys, the route takes you over Hengoed’s impressive 16 arch listed viaduct. Look out for ‘The Wheel of Drams’ on your way - an 8m high artwork and well known landmark that represents an industrial age gone by.

Continuing along the valley you pass through Parc Penallta, carved from a former coal pit. From the High Point Observatory you can enjoy spectacular views across Caerphilly county borough. Make sure to look out for Sultan the Pit Pony, the UK’s largest figurative earth sculpture.

At Trelewis you leave National Route 47 and follow 476 to Parc Taff Bargoed, formally a large coal mining area. The once black river is now a haven for dippers and wagtails, and the green river banks provide the perfect picnicking spot. The route also passes Trelewis Climbing Centre, which offers a range of activities from indoor climbing to kayaking and orienteering.  Alternatively, follow route 47 to Quakers Yard where you will join the fabulous Taff Trail.

Things to see and do

Free Maps and Leaflets

This route contains a Sustrans Greener Greenway

A greenway is a corridor of undeveloped land, reserved for recreational use and environmental conservation.

Read more about our Greener Greenways
Become Wildlife Champion

Llwybr y Tri Pharc

Taith ddi-draffig hawdd sy’n cynnwys tri o barciau mwyaf harddwych Cymru. Yn Hengoed byddwch yn mynd heibio’r gwaith celf ardderchog ‘Olwyn Dramiau’, cerflun wyth meter o uchder wedi ei greu o hen geirt glo oedd yn cael eu galw’n ‘dramiau’.

Manylion allweddol y llwybr

 • Rhanbarth/Ardal: South Wales Valleys
 • Pellter: 13 milltir
 • Dosbarthiad: Hawdd
 • Traffig: Di-Draffig
 • Wyneb: Tarmac
 • Llwybr RhBC: 47
 • Cychwyn: Barc Gwledig Sirhywi ger Crosskeys
 • Gorffen: Taff Bargoed

Disgrifiad y Llwybr

Mae Lwybr y Tri Pharc, sy’n rhan o lwybr mawreddog Taith Taf, yn mynd drwy dri o barciau prydferth Cymru. Gan ddechrau ym Mharc Gwledig Sirhywi ger Crosskeys, mae’r llwybr yn mynd â chi dros draphont restredig 16 bwa Hengoed. Cadwch lygad am yr ‘Olwyn Dramiau’ ar eich ffordd - gwaith celf 8m o uchder a thirnod adnabyddus sy’n atgof o oes ddiwydiannol y gorffennol.

Wrth barhau ar hyd y dyffryn byddwch yn mynd drwy Barc Penallta, sydd wedi ei ffurfio o hen bwll glo. O Arsyllfa High Point gallwch fwynhau golygfeydd ysblennydd ar draws Bwrdeistref Sirol Caerffili. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw llygad am Swltan Merlen y Pwll, cerflun pridd ffigurol mwyaf y DU.

Yn Nhrelewis byddwch yn gadael Llwybr Cenedlaethol 47 ac yn dilyn Llwybr 476 i Barc Taf Bargoed, a arferai fod yn ardal lofaol fawr. Mae’r afon a fu gynt yn ddu erbyn hyn yn hafan ar gyfer trochwyr a’r sigl-i-gwt, ac mae glannau gwyrdd yr afon yn fannau delfrydol i gael picnic. Mae’r llwybr hefyd yn mynd heibio i Ganolfan Ddringo Trelewis, sy’n cynnig ystod o weithgareddau o ddringo dan do i gaiacio a chyfeiriannu. Dewis arall yw dilyn llwybr 47 i Fynwent y Crynwyr lle byddwch yn ymuno â llwybr gwych Taith Taf.

Pethau i'w Gweld a'u Gwneud

Mapiau a Thaflenni am Ddim

Mae’r llwybr hwn yn cynnwys Lôn Las Wyrddach Sustrans

Mae lôn las yn goridor o dir heb ei ddatblygu, a gedwir ar gyfer defnydd hamdden a chadwraeth amgylcheddol.

Darllenwch ragor am ein Lonydd Glas Gwyrddach
Dewch yn Hyrwyddwr Bywyd Gwyllt

 

Latitude: 
51.635035277711765
Longitude: 
-3.2025322744141183
Zoom level: 
13
Title: 
Buy the map
Image: 
Description: 

Map shows the National Cycle Network and local routes in this area.

Region:

An easy, traffic free ride that takes in three of Wales' most picturesque parks. At Hengoed you pass the magnificent ‘Wheel of Drams' artwork, an eight-metre high sculpture, constructed from old coal carts, known as ‘drams'.

Length: 
13 miles