Taff Trail - Merthyr

 
Route Details

  • From: Cefn Coed Viaduct
  • To:  Pontsticill Reservoir
  • Type: Mostly traffic-free
  • Access: Nearest rail station is Merthyr Tydfil
  • Surface: Tarmac

Route Description:

The Taff Trail runs for 55 miles between Cardiff and Brecon along a mixture riverside paths, railway paths and forest roads. This section, which starts just north of Merthyr Tydfil and runs to Pontsticill Reservoir in the Brecon Beacons, leaves behind the densely populated areas to the south and heads into the hills.

The route crosses the spectacular Cefn Coed Viaduct and passes through woodlands as it climbs gently up to the reservoir at Pontsticill. There are stunning views of the highest mountains in the Brecon Beacons National Park. While the route is mostly traffic-free following a disused railway line, the final section to the reservoir is on quiet roads.

Local attractions:

Route gpx download

This route is available as a gpx download that is compatible on all major gps devices.

Download: Taff Trail - Merthyr.gpx

 

Taith Taf - Merthyr

Mae’r adran hon o Daith Taf yn mynd rhwng Traphont Cefn Coed a Chronfa Dŵr Pontsticill.

Manylion y Llwybr

  • Dechrau: Traphont Cefn Coed
  • Gorffen: Cronfa Ddŵr Pontsticill
  • Math: Di-draffig yn bennaf
  • Mynediad: Yr orsaf reilffordd agosaf ym Merthyr Tudful
  • Arwyneb: Tarmac

Disgrifiad o’r Llwybr

Mae Taith Taf yn rhedeg am 55 milltir rhwng Caerdydd ac Aberhonddu ar hyd cymysgedd o lonydd glan afon, llwybrau rheilffyrdd a ffyrdd coedwig. Mae’r adran hon, sy’n dechrau ychydig i’r gogledd o Ferthyr Tudful ac yn mynd i Gronfa Ddŵr Pontsticill ym Mannau Brycheiniog, gan adael ardaloedd poblog iawn yn y de a mynd i gyfeiriad y bryniau.

Mae’r llwybr yn croesi adeiladwaith trawiadol Traphont Cefn Coed ac yn mynd drwy goedwigoedd wrth iddo ddringo’n raddol i’r Gronfa Ddŵr ym Mhontsticill. Ceir golygfeydd trawiadol o’r mynyddoedd uchaf ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Er bod y llwybr yn ddi-draffig ar y cyfan, yn dilyn llinell rheilffordd segur, mae’r adran olaf i’r gronfa ddŵr ar ffyrdd tawel.

Pethau i’w gweld a’u gwneud

Latitude: 
51.81010049752335
Longitude: 
-3.3594135844726924
Zoom level: 
12
Title: 
Buy the map
Image: 
Description: 

Map shows the National Cycle Network and local routes in this area.

Region:

This section of the Taff Trail travels between Cefn Coed Viaduct and Pontsticill Reservoir.