Swiss Valley Cycle Route - Llanelli

Route Details

 • From - to: Llanelli to Cross Hands
 • Distance: 11 miles
 • Terrain: Traffic free tarmac surface. Medium difficulty.
 • Access: Llanelli train station
 • National Cycle Network: National Route 47

Route Description

View Welsh version

Starting at Sandy Water Park in Llanelli, the Swiss Valley Cycle Route follows a disused railway line that climbs gently from the Millennium Coastal Park into the rolling hills above, passing the Felinfoel Brewery.

Further on, you reach the peaceful Lliedi Reservoirs where you can enjoy stunning views of the Gwendraeth Valley.

From Tumble, the route continues past the Mynydd Mawr Woodland Park to Cross Hands where it finishes by the cinema.

At the end there is an option of a link to the National Botanic Garden of Wales. The link is an additional 4-mile ride following Route 47, and is a mixture of on-road and traffic-free paths, but is well worth the journey. You can stop for lunch in the Great Glass House. An added bonus of arriving at the Botanical Gardens by bicycle is that you will be awarded half-price admission. 

The National Botanic Garden contains wonderfully designed gardens, perfect for exploration, that house every single known species of plant unique to Wales, as well as rare plants from all over the World. Check their website beforehand for a list of events and workshops.

Download the Swiss Valley Trail free map.
Download the Go Traffic Free in south and west Wales free booklet which details this and other routes in the region.

Things to See and Do

This route contains a Sustrans Greener Greenway

A greenway is a corridor of undeveloped land, reserved for recreational use and environmental conservation.

Read more about our Greener Greenways
Become Wildlife Champion

 

Swiss Valley

Manylion allweddol y llwybr

 • Rhanbarth/Ardal: De-Orllewin Cymru
 • Pellter: 13 milltir
 • Amser sydd ei angen: 1.5 awr
 • Traffig: Di-draffig
 • Wyneb: Tarmac Llwybr
 • Cychwyn: Parc Dŵr y Sandy, Llanelli
 • Gorffen: Ger y sinema yn Cross Hands, rhwng Llanelli a Llandeilo
 • Mynediad: Gorsaf drên yn Llanelli

Disgrifiad y Llwybr

Mae Llwybr Beicio Swiss Valley yn dilyn hen linell rheilffordd segur sy’n dringo’n raddol o Barc Arfordirol y Mileniwm i’r bryniau tonnog uwchlaw Llanelli, gan fynd heibio i Barc Dŵr y Sandy i Fragdy Felinfoel. Ymhellach ymlaen byddwch yn cyrraedd cronfeydd dŵr tawel Lliedi lle gallwch fwynhau golygfeydd godidog o Gwm Gwendraeth.

O’r Tymbl mae’r llwybr yn parhau heibio i Barc Coedwig Mynydd Mawr i Cross Hands lle ceir y dewis i ddolennu i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru sy’n sicr yn werth ymweliad. Archwiliwch y gerddi a gynlluniwyd yn wych sy’n cynnwys pob rhywogaeth o blanhigion y gwyddom amdanynt sy’n unigryw i Gymru, yn ogystal â phlanhigion prin o bob rhan o’r byd, a chofiwch gael cinio yn y Tŷ Gwydr Mawr. Bydd y lleoliad hefyd yn cynnal digwyddiadau a gweithdai rhagorol, felly cofiwch eich bod yn gwirio’r wefan cyn ymweld er mwyn gweld beth sy’n digwydd!

Pethau i'w Gweld a'u Gwneud

Mapiau a Thaflenni am Ddim

Mae’r llwybr hwn yn cynnwys Lôn Las Wyrddach Sustrans

Mae lôn las yn goridor o dir heb ei ddatblygu, a gedwir ar gyfer defnydd hamdden a chadwraeth amgylcheddol

Darllenwch ragor am ein Lonydd Glas Gwyrddach
Dewch yn Hyrwyddwr Bywyd Gwyllt

 

Latitude: 
51.7425303297213
Longitude: 
-4.160938625439488
Zoom level: 
13
Title: 
Buy the map
Image: 
Description: 

Map shows the National Cycle Network and local routes in this area.

Region:

The Swiss Valley Cycle Route follows a disused railway line that climbs gently from the Millennium Coastal Park into the rolling hills above Llanelli past the peaceful Lleidi Reservoirs and on to Cross Hands.

Length: 
11 miles