Swansea Valley

Route Description

View Welsh version

Explore Swansea Valley’s industrial past and regenerated present as this trail takes you on a journey of discovery through the industrial heart of the Swansea Valley.

Starting at Swansea Waterfront near the impressive Sail Bridge, the route follows the River Tawe – look out for the iconic Liberty Stadium; early 20th century brick warehouses and remains of iconic copperworks.

Crossing to the west side of the river the route continues up towards Clydach where a new section of route takes you on an interesting journey passed Glais’ SSSI (site of special scientific interest), and over the stunning ‘Afon Tawe Bridge’ artwork.  

Further on you will find the beautiful Coed Gwyllim Park, home to Clydach’s Heritage Centre and a perfect place to stop off for a picnic. Follow the route along the canal for around 2 miles, to the town of Pontardawe. The final leg of this fabulous route climbs to the east side of the valley where the splendid views of the Brecon Beacons National Park complete this fabulous journey.

Route Details

 • Distance: 15 miles
 • Classification: Easy
 • Type: Traffic-free, tarmac
 • National Cycle Network: Route 43
 • Start: Swansea Seafront
 • Finish: Ystradgynlais
 • Access: Rail Station at Swansea

Things to see and do

Natural attractions:

 • Swansea Bay
 • River Tawe

Visitor attractions:

 • Swansea Observatory
 • Dynamic Rock Climbing Centre
 • Liberty Stadium
 • Cwm Clydach RSPB Reserve is situated on the outskirts of Clydach, en route to Craig Cefn Park
 • Pontardawe Arts Centre

 

Cwm Tawe

Archwiliwch orffennol diwydiannol a phresennol adfywiedig Cwm Tawe wrth i’r llwybr hwn fynd â chi ar daith o ddarganfod drwy galon ddiwydiannol y cwm.

Gan ddechrau ar Lan Dŵr Abertawe ger y Bont Hwyliau drawiadol, mae’r llwybr yn dilyn Afon Tawe – cadwch lygad am Stadiwm Liberty; warysau bric dechrau’r ugeinfed ganrif ac olion gweithiau copr hanesyddol.

Gan groesi i ochr orllewinol yr afon mae’r llwybr yn parhau i fyny tuag at Glydach lle bydd adran newydd yn mynd â chi ar daith ddiddorol heibio i leoliad SoDdGA (safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig) Glais, a dros waith celf trawiadol Pont Afon Tawe.  

Yn nes ymlaen fe ddewch i Barc Coed Gwilym, cartref i Ganolfan Treftadaeth Clydach a man delfrydol i aros am bicnic. Dilynwch y llwybr ar hyd y gamlas am tua 2 filltir i dref Pontardawe. Mae cymal olaf y daith hon yn dringo i ochr ddwyreiniol y cwm lle ceir golygfeydd godidog o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i gwblhau’r siwrnai arbennig hon.

Latitude: 
51.64490857585437
Longitude: 
-3.827147240624984
Zoom level: 
12
Title: 
Buy this map
Image: 
Description: 

This area map shows the National Cycle Network and local routes in this area.

Region:

A fun ride in south west Wales that showcases some of the areas rich, industrial heritage and beautiful natural scenery.

Length: 
15 miles