Swansea Bike Path

View Welsh version

Route Details

 • Region/Area: South West Wales
 • Distance: 6 miles
 • Classification: Easy
 • Traffic: Traffic Free
 • Surface: Tarmac
 • National Cycle Network: Route 4
 • Start: Swansea Marina
 • Finish: Mumbles
 • Access: Nearest rail station Swansea

Route Description

Running along the line of the old Mumble tramway that carried the World’s very first railway passengers, the Swansea Bike Path is a brilliant family route that hugs the coastline for the entire stretch between the Observatory and Mumbles.

The route has wonderful views across Swansea Bay to Mumbles Head, which marks the start of the Gower Peninsula. There are cafes, restaurants and pubs in Mumbles in a picturesque setting which includes the 12th-century Oystermouth Castle guarding the landward approach to Gower. To extend your adventure follow Route 4 westward to Gowerton through Clyne Valley Country Park, a pretty woodland path where you can join the Millennium Coastal Path and follow the route to Kidwelly. The full ride from Swansea to Kidwelly is about 24 miles and apart from a short section in Gowerton, is entirely traffic-free and family friendly. A highly recommended day out!

Swansea is the ‘ugly, lovely town’ described by Dylan Thomas, who was born here. It is the second largest city in Wales, after Cardiff, with much of it rebuilt after suffering heavy bombing during the Second World War. In the 20th century the docks fell into decline but have recently been regenerated with the creation of the new Maritime Quarter, the centrepiece of which is a 600-berth marina at the old South Dock. Mumbles is a busy sailing and watersports centre which has nevertheless kept its character as a Victorian seaside resort.

Things to see and do

Related maps

Free maps and leaflets

Llwybr Beiciau Abertawe

Mae’r llwybr hwn sy’n dilyn ehangder Bae Abertawe yn rhoi golygfeydd bendigedig ar draws y môr i Ben y Mwmbwls a dechrau Penrhyn Gŵyr. Gan ddechrau ym Marina Abertawe, mae’r llwybr yn dilyn yr arfordir i dref y Mwmbwls, tref glan môr o oes Victoria, ar hyd llwybr cyn reilffordd y Mwmbwls.

Manylion allweddol y llwybr

 • Rhanbarth/Ardal: De-Orllewin Cymru
 • Pellter: 6 milltir
 • Amser sydd ei angen: 1 awr
 • Dosbarthiad: Hawdd
 • Traffig: Di-draffig
 • Wyneb: Tarmac
 • Llwybr RhBC: 4
 • Cychwyn: Ardal Arforol, Abertawe
 • Gorffen: Y Mwmbwls
 • Llogi beiciau: Action Bikes, Sgwâr Dewi Sant, Abertawe. Ffôn: 01792 464640
 • Mynediad: Gorsaf drên yn Abertawe

Disgrifiad y Llwybr

Mae Bae Abertawe cromlinog yn lleoliad perffaith ar gyfer llwybr beiciau a thrwy lwc (a gweledigaeth gynllunio) mae llwybr o’r fath yn bodoli sy’n rhedeg o’r Ardal Arforol yng nghanol y ddinas draw i’r Mwmbwls ar hyd llwybr hen reilffordd y Mwmbwls.

Mae gan y llwybr olygfeydd bendigedig ar draws Bae Abertawe i Benrhyn y Mwmbwls, sy’n dynodi dechrau Penrhyn Gŵyr. Mae caffis, bwytai a thafarnau yn y Mwmbwls mewn lleoliad prydferth sy’n cynnwys Castell Ystumllwynarth o’r ddeuddegfed ganrif sy’n gwarchod y ffordd i Benrhyn Gwŷr dros y tir.

Mae’r daith yn ffurfio rhan o Lwybr 4 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, Y Lôn Geltaidd, sy’n parhau ar hyd Parc Gwledig Dyffryn Clun di-draffig tuag at Dre-gŵyr a Llanelli.

Disgrifiwyd Abertawe fel yr ‘ugly, lovely town’ gan Dylan Thomas, a anwyd yma. Hon yw’r ail ddinas fwyaf yng Nghymru, wedi Caerdydd, gyda llawer ohoni wedi ei hail-adeiladu yn dilyn bomio trwm yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Yn yr ugeinfed ganrif gwelodd y dociau ddirywiad ond maent wedi eu hadfywio’n ddiweddar gan greu Ardal Arforol newydd, gyda marina ar gyfer 600 o longau yn hen Ddoc y De yn ganolbwynt iddi.

Mae’r Mwmbwls yn ganolfan hwylio a chwaraeon dŵr brysur ond sydd wedi cadw ei gymeriad fel cyrchfan glan môr Oes Victoria.

Pethau i'w Gweld a'u Gwneud

Mapiau a Thaflenni am Ddim

Route gpx download

This route is available as a gpx download that is compatible on all major gps devices.

Download: Swansea Bike Path.gpx

Latitude: 
51.59492241455379
Longitude: 
-3.982157464013656
Zoom level: 
13
Title: 
Buy the map
Image: 
Description: 

Map shows the National Cycle Network and local routes in this area.

Region:

Following the wide curving sweep of Swansea Bay, this route offers fantastic views across to Mumbles Head and the start of the Gower Peninsula. Starting at Swansea Marina, the path follows the coastline to the Victorian seaside town of Mumbles along the route of the former Mumbles railway.

Length: 
6 miles