Please help us create a safer, more accessible National Cycle Network for all Donate today

Rhos-on-Sea to Pensarn

Route Details

 • Region/Area: North East Wales
 • Distance: 7 miles
 • Time needed: 1.5 hours
 • Classification: Easy
 • Traffic: Traffic-free
 • Surface: Tarmac
 • Start: Rhos-on-Sea Tourist Information Centre
 • Finish: Abergele & Pensarn railway station
 • Cycle hire: West End Cycles, 121 Conwy Road, Colwyn Bay. Tel: 01492 530269
 • Access: Train stations at Colwyn Bay and Abergele & Pensarn

Route Description

View Welsh version

Enjoy this wonderful open breezy ride along the wide sea promenade that stretches from Rhos-on-Sea and Colwyn Bay to Pensarn.

The ride has a background of wooded hills rising to over 600ft. In the foreground are myriad caravan sites - there can be few places more popular with caravan owners than the north coast of Wales!

The ride runs along the bustling seafront of Colwyn Bay before passing the curious concrete anchors that have been dumped in great heaps along the coast to prevent erosion from the sea. Two short climbs take you up and over the jetties carrying stone from the quarries out to sea. Up in the wooded hills between Llanddulas and Abergele you will catch a glimpse of the atmospheric Gwrych Castle.

NB This is an open coastal ride where you should be very aware of the wind (normally from the west). If you are going to cycle there and back it is best to cycle into the wind at the start while you are fresh and have the wind help you on the return journey. Alternatively, contemplate catching the train then doing a one way trip, blown back to the start.

Things to see and do

Natural attractions:

 • The Irish Sea coast and the beaches
 • The wooded hills rising up from the coast

Visitor attractions:

Llandrillo yn Rhos i Bensarn

Rhos-on-Sea to Pensarn

Mwynhewch y daith agored ac awelog hon ar hyd y promenâd llydan sy’n ymestyn o Landrillo yn Rhos a Bae Colwyn i Bensarn.

Mae i’r daith gefndir o fryniau coediog yn codi dros 600 troedfedd. Yn y blaendir mae toreth o feysydd carafannau - nid oes fawr o fannau sy’n fwy poblogaidd gyda pherchnogion carafannau nag arfordir gogledd Cymru!

Mae’r daith yn rhedeg ar hyd glan y môr prysur Bae Colwyn cyn mynd heibio i’r angorau concrid cywrain sydd wedi eu dadlwytho mewn pentyrrau mawr ar hyd yr arfordir i atal erydiad y môr. Bydd dwy ddringfa fer yn mynd â chi dros y glanfeydd sy’n cludo’r cerrig o’r chwareli i’r môr. Yn y bryniau coediog rhwng Llanddulas ac Abergele fe gewch gipolwg ar Gastell Gwrych atmosfferig.

Noder Taith arfordirol agored yw hon a dylech fod yn ymwybodol iawn o’r gwynt (fel arfer o’r gorllewin).  Os ydych am feicio yno ac yn ôl mae’n well teithio i mewn i’r gwynt ar y dechrau tra eich bod yn ffres a chael y gwynt i’ch helpu ar y daith yn ôl. Dewis arall yw dal y trên ac yna gwneud taith unffordd, â’r gwynt tu cefn i chi i’ch helpu yn ôl i’r man cychwyn.

- See more at: http://www.routes2ride.org.uk/cymraeg/routes2ride/rhos_on_sea_to_pensarn...

 

Llandrillo yn Rhos i Bensarn

Mwynhewch y daith agored ac awelog hon ar hyd y promenâd llydan sy’n ymestyn o Landrillo yn Rhos a Bae Colwyn i Bensarn.

Mae i’r daith gefndir o fryniau coediog yn codi dros 600 troedfedd. Yn y blaendir mae toreth o feysydd carafannau - nid oes fawr o fannau sy’n fwy poblogaidd gyda pherchnogion carafannau nag arfordir gogledd Cymru!

Mae’r daith yn rhedeg ar hyd glan y môr prysur Bae Colwyn cyn mynd heibio i’r angorau concrid cywrain sydd wedi eu dadlwytho mewn pentyrrau mawr ar hyd yr arfordir i atal erydiad y môr. Bydd dwy ddringfa fer yn mynd â chi dros y glanfeydd sy’n cludo’r cerrig o’r chwareli i’r môr. Yn y bryniau coediog rhwng Llanddulas ac Abergele fe gewch gipolwg ar Gastell Gwrych atmosfferig.

Noder Taith arfordirol agored yw hon a dylech fod yn ymwybodol iawn o’r gwynt (fel arfer o’r gorllewin).  Os ydych am feicio yno ac yn ôl mae’n well teithio i mewn i’r gwynt ar y dechrau tra eich bod yn ffres a chael y gwynt i’ch helpu ar y daith yn ôl. Dewis arall yw dal y trên ac yna gwneud taith unffordd, â’r gwynt tu cefn i chi i’ch helpu yn ôl i’r man cychwyn.

Latitude: 
53.298876180665
Longitude: 
-3.6673740947265987
Zoom level: 
13
Title: 
Buy this map
Image: 
Description: 

This area map shows the National Cycle Network and local routes in this area.

Region:

This wonderful coastal route uses the wide sea promenade that stretches from Rhos-on-Sea and Colwyn Bay to Pensarn. Enjoy the sea breeze as you pass through the bustling seafront of Colwyn Bay. Further on you'll pass the curious concrete anchors that have been dumped in great heaps along the coast to prevent erosion from the sea.

Length: 
7 miles