Please help us create a safer, more accessible National Cycle Network for all Donate today

Radnor Ring

Harry Pope - Knighton Clock TowerRoute Details

  • Distance: 84 miles
  • Type: A mixture of on and off road cycling
  • Classification: Moderate to Challenging
  • National Cycle Network: Route 8 and Route 825
  • Access: Passes a number of stations on the scenic Heart of Wales railway line, including Knighton, Knucklas, Llangunllo, Llanbister Road and Llandrindod Wells.

Route Description

An 84 mile circular cycle route around the old county of Radnorshire. The route follows a mixture of country lanes, river valleys, traffic-free trails and mountain roads, offering spectacular views of some of Mid Wales' most awe-inspiring scenery.It passes through some stunning landscapes, climbs over some strenuous passes and even has an optional off road section for those that would prefer to ride it on a mountain bike.

The route is signed mainly signed as National Route 825 but takes in some of National Route 8 (Lon Las Cymru) between Rhayader and Newbridge -on-Wye. The route predominantly runs through Powys but in the East, the route creeps back and forth over the Welsh English border in to Herefordshire passing through Kington, Presteigne and Knighton.

The towns and villages offer plenty of accommodation options and the whole route is dotted with country inns that provide perfect places to stop for lunch. As an introduction to cycle touring in Wales, this would be a hard one to beat.

Things to see and do

 

Cylch Maesyfed

Llwybr cylchol ar hyd lonydd gwledig tawel sy’n croesi rhai o olygfeydd mwyaf trawiadol Canolbarth Cymru gyda dewisiadau eraill ar gyfer beicio mynydd oddi ar y ffordd.

Manylion y Llwybr

  • Pellter: 84 milltir
  • Math: Cymysgedd o feicio ar, ac oddi ar, y ffordd
  • Dosbarthiad: Cymedrol i Heriol
  • Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol: Llwybr 8 a Llwybr 825
  • Mynediad: Mae’n mynd heibio nifer o orsafoedd ar linell brydferth Rheilffordd Calon Cymru, yn cynnwys Trefyclo, Cnwclas, Llangunllo, Llanbister Road a Llandrindod.

Disgrifiad o’r Llwybr

Llwybr beicio cylchol 84 milltir o amgylch yr hen Sir Faesyfed. Mae’n dilyn cymysgedd o lonydd gwledig, dyffrynnoedd afonydd, llwybrau di-draffig a ffyrdd mynydd, gan roi golygfeydd godidog o rai o dirweddau mwyaf cyfareddol Canolbarth Cymru. Mae’n mynd drwy dirweddau trawiadol, yn dringo dros fylchau mynyddig heriol a cheir hyd yn oed adran ddewisol oddi ar y ffordd i’r rheini sy’n well ganddynt ei theithio ar feic mynydd.

Ar y cyfan mae’r llwybr yn dilyn arwyddion Llwybr Cenedlaethol 825 ond mae hefyd yn cynnwys rhannau o Lwybr Cenedlaethol 8 (Lôn Las Cymru) rhwng Rhaeadr Gwy a’r Bontnewydd ar Wy. Mae’r llwybr yn bennaf yn mynd drwy Bowys ond yn y dwyrain mae’n nadreddu yn ôl a blaen dros y ffin rhwng Cymru a Lloegr yn Swydd Henffordd, gan fynd drwy Kington, Llanandras a Threfyclo.

Mae digonedd o ddewisiadau llety ar gael yn y trefi a’r pentrefi ac mae nifer o dafarndai gwledig wedi eu gwasgaru ar hyd y llwybr - mannau delfrydol i aros am ginio. Fel cyflwyniad i deithiau beic yng Nghymru, nid oes ei well.

Pethau i’w gweld a’u gwneud

 

Latitude: 
52.28874245683456
Longitude: 
-3.2444004619140987
Zoom level: 
11
Title: 
Buy the map
Image: 
Description: 

Map shows the National Cycle Network and local routes in this area.

Region:

A circular route on quiet country lanes crossing some of Mid Wales' most spectacular scenery with off-road mountain biking alternatives.

Length: 
84 miles