Prestatyn to Dyserth

Route Details

 • Region/Area: North East Wales
 • Distance: 3 miles
 • Classification: Easy
 • Traffic: Traffic Free and a small section on road
 • Surface: Tarmac
 • Start: Prestatyn
 • Finish: Dyserth
 • Access: Main line rail station at Prestatyn

Route Description

View Welsh version

Starting at the former Offa’s Dyke centre on National Cycle Network, Route 5 the ride takes you into Prestatyn and passed the railway station before it joins the former mineral railway that leads to Dyserth.

The route is well used by locals as links are provided into all the surrounding areas, but stay on the main path as it makes a steady climb towards the village of Melidan. Once you have past the golf club you reach a viewing point with wonderful views across Prestatyn and Rhyl with the coast and the mountains of Snowdonia in the background.

The route continues along the railway path until it reaches the road and a short hill climb is required to take you into the village of Dyserth.

For more information take a look at the Sustrans Denbighshire leaflet.

Things to see and do

Natural attractions:

 • North Wales Coast and beaches
 • Gronant Dunes Nature Reserve
 • Clwydian Range AONB

Visitor attractions:

 • Nova Centre
 • Dyserth Waterfall

 

Prestatyn i Dyserth

Mae’r llwybr byr hwn yn dilyn llwybr rheilffordd i mewn i’r tir mawr ac yn cynnwys golygfeydd trawiadol ar draws arfordir Gogledd Cymru.

Gan ddechrau wrth y cyn Ganolfan Clawdd Offa ar Lwybr Cenedlaethol 5, mae’r daith yn eich arwain i mewn i Brestatyn a heibio’r orsaf rheilffordd cyn ymuno â’r cyn reilffordd mwynau sy’n arwain i Ddyserth.

Defnyddir y llwybr hwn yn drwm gan bobl leol gan fod yn rhoi cysylltiadau i’r holl ardaloedd cyfagos, ond arhoswch ar y prif lwybr wrth iddo ddringo’n gyson tuag at bentref Gallt Melyd. Unwaith i chi fynd heibio’r clwb golff rydych yn cyrraedd golygfan lle ceir golygfeydd gwych dros Brestatyn a’r Rhyl gyda’r arfordir a mynyddoedd Eryri yn y cefndir.
Mae’r daith yn parhau ar hyd y llwybr rheilffordd hyd nes ei fod yn cyrraedd y ffordd ac mae angen dringo allt fer i fynd a chi i mewn i bentref Dyserth.

Am ragor o wybodaeth gweler taflen Sir Ddinbych.

Latitude: 
53.311674046738325
Longitude: 
-3.400355843286209
Zoom level: 
12
Title: 
Buy the map
Image: 
Description: 

This area map shows the National Cycle Network and local routes in this area.

Region:

This short route is mainly traffic free and follows a railway path inland, providing some stunning views across the North Wales coast.

Length: 
3 miles