Port Talbot to Kidwelly

View Welsh Version

Route Description

This is possibly the longest stretch of almost continuous traffic free path on the National Cycle Network. Of the 42 miles, only 5 miles are on quiet roads, with the remainder on purpose built traffic free paths.

This section of the Celtic trail is one of complete contrasts. Between Port Talbot and Swansea the route snakes through some of Wales’ remaining industrial and urban landscape, between Swansea and Gowerton you experience enclosed woodland and a city by the sea, and finally the Millennium Coastal Path and Pembrey Country Park shows off the wilder side of the welsh coastlines, with plenty of sand dunes and open spaces.

From Port Talbot, you travel along Aberavon promenade, over the old Britton Ferry bridge. You pass the gradually redeveloping area near Jersey Marine on the way into Swansea, before picking up the Swansea Sea Front and Clyne Valley cycle Paths.

At around half distance you pass through Gowerton, before linking across to the Millennium Coastal Path which takes you past Llanelli and Burry Port. The route finishes with a ride through Pembrey Country Park.

Route Details

 • Region/Area: South West Wales
 • Distance: 42 miles
 • Classification: Challenge
 • Traffic: Mostly traffic free
 • Surface: Mixed
 • Start: Port Talbot
 • Finish: Kidwelly
 • Access: A number of rail stations are on or near the entire route.

Things to see and do

Natural attractions

 • South Wales Coast

Visitor attractions

 • Swansea Observatory
 • Wildfowl and Wetlands Centre
 • Millennium Coastal Park Visitor Centre

Free Maps and Leaflets

 

Port Talbot i Gydweli

Mae’n bosibl mae hon yw’r adran hiraf o lwybr di-draffig di-dor ar y RhBC. O’r 42 milltir, dim ond 5 milltir sydd ar ffyrdd tawel, gyda’r gweddill ar lwybrau di-draffig wedi eu hadeiladu at y diben.

Mae’r adran hon o’r Lôn Geltaidd yn un o wrthgyferbyniadau llwyr. Rhwng Port Talbot ac Abertawe mae’r llwybr yn nadreddu drwy beth o’r dirwedd ddiwydiannol sy’n parhau i fodoli yng Nghymru a thirwedd trefol, rhwng Abertawe a Thre-gŵyr fe gewch brofi coedwig gaeedig a dinas ger y môr, ac yn olaf Llwybr Arfordirol y Mileniwm a Pharc Gwledig Pembre sy’n dangos ochr fwy gwyllt arfordiroedd Cymru, gyda digonedd o dwyni tywod a gofodau agored.

O Bort Talbot, teithiwch ar hyd promenâd Aberafan, dros hen bont Llansawel. Byddwch yn mynd heibio ardal sy’n ailddatblygu’n raddol ger Jersey Marine ar y ffordd i mewn i Abertawe, cyn mynd ar Lwybrau Beicio Glan y Môr Abertawe a Chwm Clun.

Pan fyddwch wedi teithio hanner y ffordd byddwch yn mynd trwy Dre-gŵyr, cyn cysylltu draw i Lwybr Arfordirol y Mileniwm a aiff a chi heibio i Lanelli a Burry Port. Daw’r daith i ben gyda thaith drwy Barc Gwledig Pembre.

Mapiau a Thaflenni am Ddim

Latitude: 
51.68729408909355
Longitude: 
-4.032465774999984
Zoom level: 
11
Title: 
Buy the map
Image: 
Description: 

Map shows the National Cycle Network and local routes in this area.

This ride is largely traffic free and takes you through woodland, along coastlines and into some of Wales' best urban landscapes.

Length: 
42 miles