North Wales Coastal Route - Prestatyn

Welsh Version

Route Details

 • Start: Offa's Dyke Centre, Prestatyn
 • Finish: Rhyl Promenade
 • Type: Mostly traffic free
 • Surface: Tarmac
 • Access: Nearest rail stations are Prestatyn and Rhyl
 • National Cycle Network: Route 5

Route Description

This is the eastern half of the coastal promenade that stretches from Rhos-on-Sea in the west to Prestatyn in the east. This section, linking Prestatyn and Rhyl, offers views across Liverpool Bay towards the clusters of offshore wind turbines. This is a lovely, flat seaside route passing long sandy beaches and child-friendly attractions such as the SeaQuarium and Sun Centre in Rhyl.

The route is traffic-free apart from a short section on road where it crosses the River Clwyd just west of Rhyl. This is an open, coastal route which can be quite windy at times. If you are going to cycle there and back it is best to cycle into the wind at the start while you are fresh and have the wind help you on the return journey.

Things to see and do

Related maps

Llwybr Arfordirol Gogledd Cymru – Prestatyn

Dyma hanner dwyreiniol y promenâd arfordirol sy’n ymestyn o Landrillo-yn-rhos yn y gorllewin i Brestatyn yn y dwyrain. Mae’r adran hon, sy’n cysylltu Prestatyn a’r Rhyl, yn rhoi golygfeydd ar draws Bae Lerpwl tuag at y clystyrau o dyrbinau gwynt ar y môr. Mae hwn yn llwybr glan môr gwastad, hyfryd sy’n mynd heibio i draethau euraidd hir ac atyniadau addas i blant megis y SeaQuarium a’r Heulfan yn y Rhyl.

Manylion y Llwybr

 • Dechrau: Canolfan Clawdd Offa, Prestatyn
 • Gorffen: Promenâd y Rhyl
 • Math: Di-draffig yn bennaf
 • Arwyneb: Tarmac
 • Mynediad: Y gorsafoedd rheilffordd agosaf yw Prestatyn a’r Rhyl
 • Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol: Llwybr 5

Disgrifiad o’r Llwybr

Dyma hanner dwyreiniol y promenâd arfordirol sy’n ymestyn o Landrillo-yn-rhos yn y gorllewin i Brestatyn yn y dwyrain. Mae’r adran hon, sy’n cysylltu Prestatyn a’r Rhyl, yn rhoi golygfeydd ar draws Bae Lerpwl tuag at y clystyrau o dyrbinau gwynt ar y môr. Mae hwn yn llwybr glan môr gwastad, hyfryd sy’n mynd heibio traethau tywod hir ac atyniadau addas i blant megis y SeaQuarium a’r Heulfan yn y Rhyl.

Mae’r llwybr hwn yn ddi-draffig oni bai am adran fer ar y ffordd lle mae’n croesi afon Clwyd ychydig i’r gorllewin o’r Rhyl. Mae’n llwybr arfordirol agored a all fod yn eithaf gwyntog ar adegau. Os ydych yn mynd i feicio yno ac yn ôl mae’n well teithio i mewn i’r gwynt ar y dechrau tra eich bod yn ffres a chael y gwynt i’ch helpu ar y daith yn ôl.

Atyniadau lleol

 • Gwarchodfa Natur Leol Twyni Tywod Cinmel, Y Rhyl
 • SeaQuarium, Y Rhyl
 • Heulfan Y Rhyl
 • Gwarchodfa RSPB Parlwr Du – Aber Afon Dyfrdwy 
 • Llwybr Arfordirol Gogledd Cymru – Prestatyn

  Dyma hanner dwyreiniol y promenâd arfordirol sy’n ymestyn o Landrillo-yn-rhos yn y gorllewin i Brestatyn yn y dwyrain. Mae’r adran hon, sy’n cysylltu Prestatyn a’r Rhyl, yn rhoi golygfeydd ar draws Bae Lerpwl tuag at y clystyrau o dyrbinau gwynt ar y môr. Mae hwn yn llwybr glan môr gwastad, hyfryd sy’n mynd heibio i draethau euraidd hir ac atyniadau addas i blant megis y SeaQuarium a’r Heulfan yn y Rhyl.

  Manylion y Llwybr<

  Dechrau: Canolfan Clawdd Offa, Prestatyn

  Gorffen: Promenâd y Rhyl

  Math: Di-draffig yn bennaf

  Arwyneb: Tarmac

  Mynediad: Y gorsafoedd rheilffordd agosaf yw Prestatyn a’r Rhyl

  Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol: Llwybr 5

  Disgrifiad o’r Llwybr

  Dyma hanner dwyreiniol y promenâd arfordirol sy’n ymestyn o Landrillo-yn-rhos yn y gorllewin i Brestatyn yn y dwyrain. Mae’r adran hon, sy’n cysylltu Prestatyn a’r Rhyl, yn rhoi golygfeydd ar draws Bae Lerpwl tuag at y clystyrau o dyrbinau gwynt ar y môr. Mae hwn yn llwybr glan môr gwastad, hyfryd sy’n mynd heibio traethau tywod hir ac atyniadau addas i blant megis y SeaQuarium a’r Heulfan yn y Rhyl.

  Mae’r llwybr hwn yn ddi-draffig oni bai am adran fer ar y ffordd lle mae’n croesi afon Clwyd ychydig i’r gorllewin o’r Rhyl. Mae’n llwybr arfordirol agored a all fod yn eithaf gwyntog ar adegau. Os ydych yn mynd i feicio yno ac yn ôl mae’n well teithio i mewn i’r gwynt ar y dechrau tra eich bod yn ffres a chael y gwynt i’ch helpu ar y daith yn ôl.

  Atyniadau lleol

  Gwarchodfa Natur Leol Twyni Tywod Cinmel, Y Rhyl

  SeaQuarium, Y Rhyl

  Heulfan Y Rhyl

  Gwarchodfa RSPB Parlwr Du – Aber Afon Dyfrdwy   

Latitude: 
53.32827804180544
Longitude: 
-3.45435444394536
Zoom level: 
14
Title: 
Buy the map
Image: 
Description: 

Map shows the National Cycle Network and local routes in this area.

This is the eastern half of the coastal promenade that stretches from Rhos-on-Sea in the west to Prestatyn in the east. This section, linking Prestatyn and Rhyl, offers views across Liverpool Bay towards the clusters of offshore wind turbines. This is a lovely, flat seaside route passing long sandy beaches and child-friendly attractions such as the SeaQuarium and Sun Centre in Rhyl.