Merthyr Tydfil to Brecon

View Welsh version

Route Details

 • Region/Area: South Wales Valleys
 • Distance: 25 miles
 • Classification: Hard/Challenge
 • Traffic: Traffic Free and minor roads
 • Surface: Mixed
 • National Cycle Network: Route 8
 • Start: Merthyr Tydfil
 • Finish: Brecon
 • Access: Merthyr Tydfil Railway Station

Route Description

This route is for those who would like to get into the heart of the national park, but it starts from possibly the most famous of the South Wales’ former mining towns, and ends in the picturesque rural town of Brecon.

The contrasts don’t just stop there. The route utilises many path types, from old railway line converted to dust cycle path, to forest roads, undulating forest paths, minor roads and canal towpath. There is conifer and deciduous woodland, open heath-land and agricultural hedge lined fields.

Very few routes can offer such a wide range of scenery types and points of interest.

Due to the range of path surface types, a road bike is probably not suitable.

Things to see and do

 

Merthyr Tudful i Aberhonddu

Mae’r llwybr hwn yn mynd â chi o un o gyn drefi glofaol enwocaf De Cymru, ac yn diweddu yn nhref wledig harddwych Aberhonddu. Oherwydd ystod y mathau o arwynebau llwybr mae’n debyg na fydd beic ffordd yn addas.

Manylion Allweddol y Llwybr

 • Rhanbarth/Ardal: Cymoedd De Cymru
 • Pellter: 25 milltir
 • Dosbarthiad: Heriol/Anodd
 • Traffig: Di-draffig a ffyrdd mân
 • Wyneb: Cymysg
 • Cychwyn: Merthyr Tydfil
 • Gorffen: Aberhonddu
 • Mynediad: Gorsaf trên Merthyr Tydfil

Disgrifiad y Llwybr

Mae’r daith hon ar gyfer y rheiny sy’n hoffi mynd i galon parc cenedlaethol, ond mae’n cychwyn yn nhref lofaol enwocaf De Cymru, ac yn diweddu yn nhref brydferth wledig Aberhonddu.

Nid dyna ddiwedd y gwrthgyferbyniadau. Mae’r daith yn defnyddio sawl math gwahanol o lwybrau, o hen reilffordd wedi ei thrawsnewid i lwybr beicio llwch, i ffyrdd coedwig, llwybrau coedwig bryniog, isffyrdd a llwybr tynnu camlas. Ar y daith ceir coedwigoedd coniffer a chollddail, rhostiroedd agored a chaeau amaethyddol gyda gwrychoedd.

Ychydig iawn o deithiau all gynnig ystod mor eang o olygfeydd a mannau o ddiddordeb.

Oherwydd yr ystod o arwynebau llwybr, mae’n debyg nad yw beic ffordd yn addas.

Pethau i'w Gweld a'u Gwneud

Latitude: 
51.857887185385394
Longitude: 
-3.175645375195242
Zoom level: 
11
Title: 
Buy the map
Image: 
Description: 

Map shows the National Cycle Network and local routes in this area.

This route takes you from one of the most famous of the South Wales’ former mining towns, and ends in the picturesque rural town of Brecon. Due to the range of path surface types, a road bike is probably not suitable.

Length: 
25 miles