Mawddach Trail - Dolgellau

View Welsh version

Route Details

 • Region/Area: North West
 • To/From: Dolgellau/Barmouth
 • Distance: 9 miles (Time Needed: 1.5 hours)
 • Terrain: Traffic-free as far as the wooden railway bridge near Barmouth then on road into town.  Surface is tarmac or gravel
 • Access: Nearest rail station is Barmouth
 • National Cycle Network: National Route 8

Route Description 

Forming part of Lôn Las Cymru (National Cycle Network Route 8) which runs from Holyhead to Cardiff, the Mawddach Trail is one of the most scenic railway paths in the country, running along the spectacular and atmospheric Mawddach Estuary below the foothills of Cadair Idris. The trail follows the course of the old railway line from Barmouth to Ruabon which was open between 1869 and 1965 and was popular with Victorian holiday makers visiting the fashionable resort of Barmouth.

The trail starts right from the heart of the handsome grey stone town of Dolgellau, from the corner of the main car park by the bridge over the river. There are views across to the hills to the north rising to over 2000ft. There are two atmospheric wooden bridges, the first a toll bridge at Penmaenpool carrying road traffic and the other at the mouth of the estuary carrying the railway line, pedestrians and cyclists into Barmouth. Here, you leave the traffic-free path and follow a short on-road section into the centre of the town.

The estuary is now rich in bird life and you'll pass the Mawddach Valley - Arthog Bog RSPB reserve, which uses the old signal box is used as an observation centre.

The George III Hotel at Penmaenpool is superbly located and very popular with cyclists for coffees, lunches and teas. The Mawddach estuary was once a shipbuilding centre and between 1770 and 1827 over 100 boats were made from the local oak to be found along the estuary.

Things to see and do:

Bike hire:

Related maps

Free maps and leaflets

To make sure everyone gets the most out of their time by the water, please ensure that you follow the Towpath Code.

Llwybr Mawddach o Ddolgellau i'r Bermo

I’r rheini sy’n chwilio am daith fer, mae’r llwybr hwn yn ddewis gwych. Gan eich arwain ar hyd hen linell reilffordd Rhiwabon i’r Bermo o dref hanesyddol Dolgellau i dref glan môr boblogaidd y Bermo, cewch eich hudo gan y golygfeydd trawiadol o foryd Afon Mawddach a Chadair Idris.

Manylion allweddol y llwybr

 • Rhanbarth/Ardal: Gogledd-orllewin
 • Pellter: 9 milltir
 • Amser sydd ei angen: 1.5 awr
 • Dosbarthiad: Hawdd
 • Traffig: Di-draffig cyn belled â'r hen bont reilffordd bren ger y Bermo ac yna ar ffordd i mewn i’r dre.
 • Wyneb: Cymysg
 • Llwybr RhBC: Llwybr Cenedlaethol 8
 • Cychwyn: Prif faes parcio yn Nolgellau
 • Gorffen: Y Bermo 
 • Mynediad: Gorsaf drên yn y Bermo

Disgrifiad o’r Llwybr

Mae Llwybr Mawddach, rhan o Lôn Las Cymru (Llwybr 8 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol) sy’n rhedeg o Gaergybi i Gaerdydd, yn rhedeg ar hyd moryd Afon Mawddach ac yn un o’r llwybrau rheilffordd mwyaf prydferth yn y wlad.

Mae’r llwybr yn cychwyn yng nghanol tref carreg lwyd Dolgellau, o gornel y prif faes parcio wrth y bont dros yr afon. Ceir golygfeydd ar draws y bryniau i’r gogledd sy’n codi dros 2000 troedfedd. Ar y llwybr mae dwy bont bren atmosfferig, y gyntaf yn dollbont ym Mhenmaen-pŵl sy’n cludo traffig ffordd a’r llall yng ngheg y foryd ar gyfer y llinell reilffordd ac i gludo cerddwyr a beicwyr, i’r Bermo.

Mae llawer o adar yn yr ardal, ac os ydych yn ffodus efallai y gwelwch forlo. Mae gwarchodfa RSBP ym Mhenmaen-pŵl a defnyddir yr hen flwch signal fel canolfan wylio.

Mae Gwesty George III ym Mhenmaen-pŵl wedi ei leoli mewn safle ardderchog ac mae’n boblogaidd iawn gyda beicwyr ar gyfer coffi, cinio a the. Ar un adeg roedd moryd Afon Mawddach yn ganolfan adeiladu llongau a rhwng 1770 a 1827 adeiladwyd dros 100 o gychod o’r pren derw lleol oedd i’w gael ar lan y foryd. Mae Llwybr Mawddach yn dilyn llwybr yr hen reilffordd o’r Bermo i Riwabon a agorodd ym 1869 ac a ddaeth yn boblogaidd gyda phobl ar eu gwyliau yn Oes Victoria, yn arbennig y rheini o Ogledd Orllewin Lloegr oedd yn ymweld â thref boblogaidd y Bermo. Caewyd y llinell reilffordd ym 1965.

Atyniadau naturiol:

 • Moryd Afon Mawddach

Atyniadau i ymwelwyr:

 • Tref glan môr y Bermo
 • Hen adeiladau atyniadol Dolgellau

Llogi beiciau

Dolgellau Cycles, Dolgellau. Ffôn: 01341 423332 neu www.dolgellaucycles.co.uk

Mapiau a Thaflenni am Ddim

Latitude: 
52.73550956577313
Longitude: 
-3.9687218580199946
Zoom level: 
13
Title: 
Buy the map
Image: 
Description: 

Map shows the National Cycle Network and local routes in this area.

For those wanting a short ride, this is a great option. Taking you along the old Ruabon to Barmouth railway line from the historic town of Dolgellau to the popular seaside town of Barmouth, you'll be wowed by the stunning views of the Mawddach estuary and Cadair Idris.

Length: 
9 miles