Machynlleth to Caersws via Llanidloes and Staylittle

View Welsh version

Route Details

 • Region/Area: Mid Wales
 • Distance: 25 miles
 • Classification: Challenge
 • Traffic: Mostly on quiet roads
 • Surface: Tarmac
 • Start: Machynlleth
 • Finish: Caersws

Route Description

This is very much the wild section of Lon Las Cymru, and is essentially one big mountain pass.

Riding to over 500m, the highest on-road National Cycle Network section in Wales, combined with the stunning views of Snowdonia from the Wynford-Vaughn-Thomas memorial and the way the route circles the hills above Llyn Clywedog, you can experience real escapism and solitude.

The route from Llanidloes to Caersws takes you away from Lon Las Cymru, but links nicely to the rail network.

For more information take a look at the Lon Las Cymru North cycling map.

Things to see and do

Free Maps and Leaflets

 

Machynlleth i Gaersws drwy Lanidloes a Phenffordd-las

Manylion Llwybr

 • Rhanbarth/Ardal: Canolbarth Cymru
 • Pellter: 25 milltir
 • Traffig: Ar Ffyrdd Tawel
 • Wyneb: Tarmac
 • Dosbarthiad: Heriol
 • Cychwyn: Machynlleth
 • Gorffen: Caersws

Disgrifiad o’r Llwybr

Dyma’n sicr adran wyllt Lôn Las Cymru, ac un bwlch mynydd mawr ydyw yn y bôn.

Gan feicio dros 500m uwchlaw lefel y môr, adran ar y ffordd uchaf y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol yng Nghymru, ynghyd â’r golygfeydd trawiadol o Eryri a geir o gofeb Wynford Vaughan-Thomas a’r modd y mae’r daith yn cylchu’r bryniau uwchlaw Llyn Clywedog, gallwch brofi dihangfa ac unigedd gwirioneddol.

Mae’r daith o Lanidloes i Gaersws yn mynd â chi oddi ar Lôn Las Cymru, ond mae’n cysylltu’n daclus gyda’r rhwydwaith rheilffyrdd.

I gael rhagor o wybodaeth gweler map beicio Lôn Las Cymru – Gogledd.

Pethau i'w Gweld a'u Gwneud

Mapiau a Thaflenni am Ddim

Latitude: 
52.50841957683916
Longitude: 
-3.55022324885248
Zoom level: 
11
Title: 
Buy the map
Image: 
Description: 

Map shows the National Cycle Network and local routes in this area.

Fancy riding the highest on-road section of the National Cycle Network in Wales?  Then this challenging route, with spectacular views of Snowdonia, is for you.