Lon Teifi: Aberystwyth to Fishguard

View Welsh version

Route Details

 • Region/Area: Mid Wales
 • Distance: 100 miles
 • Time needed: 2-3 days
 • Classification: Challenge
 • Surface: Mixed
 • National Cycle Network: Route 82
 • Start: Aberystwyth
 • Finish: Fishguard
 • Access: Train stations at Aberystwyth and Fishguard

Route Description

Starting in the university town of Aberystwyth, Lôn Teifi takes the same course as Lôn Cambria along the Ystwyth valley to Pont-rhyd-y-groes before turning southwest to cross the watershed and drop down into the valley of the River Teifi which is followed all the way to the coast at Cardigan, passing through the handsome towns of Tregaron, Lampeter, Llandysul and Newcastle Emlyn (with its castle ruins).

There are several gentle valley sections, such as the approaches to Lampeter and Llandysul from the northwest but there are also many climbs where the route turns away from the valley floor. The most noticeable climb of the whole route comes after leaving Cardigan and the Teifi valley as you head up into the hills then drop down to Newport. Another noticeable climb follows the exit from Newport, but this is the last one as you descend into the Gwaum valley and reach journey’s end at the Ocean Lab in Fishguard.

Things to see and do

Natural attractions:

Visitor attractions:

Free Maps and Leaflets

 

Lôn Teifi: Aberystwyth i Abergwaun

Mae Lôn Teifi yn dilyn yr un cwrs a llwybr Lôn Cambria ar hyd Cwm Ystwyth i Bont-rhyd-y-groes cyn troi i’r de-orllewin i ddisgyn i ddyffryn Afon Teifi.

Manylion Allweddol y Llwybr

 • Rhanbarth/Ardal: Gorllewin Cymru
 • Pellter: 100 milltir
 • Amser: 2-3 diwrnod
 • Dosbarthiad: Heriol
 • Wyneb: Cymysg
 • Cychwyn: Aberystwyth
 • Gorffen: Abergwaun
 • Llwybr RhBC: Llwybr 82
 • Mynediad: Gorsafoedd trên Aberystwyth ac Abergwaun

Disgrifiad y Llwybr

Gan gychwyn yn nhref prifysgol Aberystwyth, mae Lôn Teifi yn dilyn yr un llwybr â Lôn Cambria ar hyd Cwm Ystwyth i Bont-rhyd-y-groes cyn troi i’r de orllewin i groesi’r wahanfa ddŵr a disgyn i lawr i ddyffryn Afon Teifi. Dilynir yr afon yr holl ffordd i’r arfordir yn Aberteifi, gan fynd trwy drefi ysblennydd Tregaron, Llanbed, Llandysul a Chastellnewydd Emlyn (gyda’i gastell adfeiliog).

Mae nifer o adrannau esmwyth o’r dyffryn, megis yr adrannau wrth ddynesu at Lanbed a Llandysul o’r gogledd orllewin, ond mae hefyd nifer o ddringfeydd lle bydd y llwybr yn troi i oddi wrth lawr y dyffryn. Daw’r ddringfa fwyaf amlwg o’r llwybr wedi gadael Aberteifi a Dyffryn Teifi wrth i chi fynd am y bryniau ac yna disgyn i lawr i Drefdraeth. Ceir dringfa amlwg arall ar ôl gadael Trefdraeth, ond hon yw’r olaf wrth i chi ddisgyn i lawr i Gwm Gwaun a dod i ben y daith yn yr Ocean Lab yn Abergwaun.

Pethau i'w Gweld a'u Gwneud

 

Latitude: 
52.21508286554549
Longitude: 
-4.54352972705079
Zoom level: 
10
Title: 
Buy the map
Image: 
Description: 

Map of the great route from Fishguard & Aberystwyth to Shrewsbury along National Routes 81 and 82.

Lôn Teifi takes the same course as the Lôn Cambria route along the Ystwyth valley to Pont-rhyd-y-groes before turning southwest to drop down into the valley of the River Teifi.

Length: 
100 miles