Lon Las Menai from Caernarfon to Y Felinheli

View Welsh version

Route Details

 • Region/Area: North West Wales
 • Distance: 4 miles one way
 • Time needed: 0.5 hours
 • Classification: Easy
 • Traffic: Traffic-free but short road sections to access the centres of Caernarfon and Y Felinheli
 • Surface: Tarmac
 • National Cycle Network: Route 8
 • Start: Victoria Dock, Caernarfon
 • Finish: Garddfon Inn, Y Felinheli
 • Access: Train stations at Bangor

Route Description

This 4-mile section of dismantled railway through broadleaf woodland links Caernarfon with the old slate harbour of Port Dinorwig (Y Felinheli). There are views of the Menai Strait and across the water to the island of Anglesey. 

The Menai Strait is 13 miles long and between 200 yards and 1 mile wide. Near Bangor the strait is crossed by two famous bridges: the Menai Suspension Bridge was built by Thomas Telford in 1819-26 and the Britannia Bridge, which was originally a tubular railway bridge built by Robert Stephenson. This was destroyed by fire in 1970 and a new bridge was built in 1972 with an additional deck for the A5 road. Before these bridges, crossings were made by ferry but cattle were forced to swim.

Things to see and do

 

Lôn Las Menai o Gaernarfon i’r Felinheli

Manylion Allweddol y Llwybr

 • Rhanbarth/Ardal: Gogledd - Orllewin Cymru
 • Pellter: 4 milltir un ffordd
 • Dosbarthiad: Hawdd
 • Traffig: Di-draffig gydag adrannau ar y ffordd i gael mynediad i ganol Caernarfon a'r Felinheli
 • Wyneb: Tarmac
 • Cychwyn: Victoria Dock, Caernarfon
 • Gorffen: Garddfon Inn, Y Felinheli
 • Llwybr RhBC: Llwybr 8
 • Mynediad: Gorsaf trên Bangor

Disgrifiad y Llwybr

Mae’r adran 4 milltir hon o reilffordd wedi ei datgymalu yn mynd drwy goedwig lydanddail ac yn cysylltu Caernarfon gyda hen harbwr llechi y Felinheli. Ceir golygfeydd o Ynys Môn ar draws Culfor Menai. 

Mae Culfor Menai yn 13 milltir o hyd a rhwng 200 llath a 1 milltir o led. Mae dwy bont enwog yn croesi’r d?r ger Bangor: adeiladwyd Pont Menai gan Thomas Telford rhwng 1819 a 1826 ac adeiladwyd Pont Britannia, a oedd yn bont reilffordd diwbaidd yn wreiddiol, gan Robert Stephenson. Dinistriwyd hon gan dân ym 1970 ac adeiladwyd pont newydd ym 1972 gyda llwyfan ychwanegol ar gyfer yr A5. Cyn codi’r pontydd hyn, croeswyd y d?r ar fferi ond gorfodwyd gwartheg i nofio.

Pethau i'w Gweld a'u Gwneud

Latitude: 
53.16422516977401
Longitude: 
-4.122280516113284
Zoom level: 
12
Title: 
Buy this map
Image: 
Description: 

Map of the northern section of this challenge route between Holyhead and Llanidloes.

This 4-mile section of dismantled railway runs through broadleaf woodland and links Caernarfon with the old slate harbour of Port Dinorwig (Y Felinheli).

Length: 
4 miles