Please help us create a safer, more accessible National Cycle Network for all Donate today

Lon Cambria: Aberystwyth to Shrewsbury

View Welsh version

Route Details

 • Region/Area: Mid Wales
 • Distance: 113 miles
 • Time needed: 2-3 days
 • Classification: Challenge
 • Surface: Mixed
 • Start:Aberystwyth
 • Finish: Shrewsbury
 • Access:Train stations at Aberystwyth, Caersws, Newtown, Welshpool and Shrewsbury

Route Description

Lôn Cambria crosses the heart of beautiful Mid Wales through the Cambrian mountains, tracing a picturesque 113-mile route from the coast at Aberystwyth to the historic border town of Shrewsbury.

Leaving behind the Victorian seaside resort of Aberystwyth the route follows the River Ystwyth along the valley floor then climbs steeply through Pont-rhyd-y-groes to join a spectacular and remote mountain road east of Cwmystwyth. This in turn leads to a wonderful descent on the traffic-free Elan Valley Trail alongside the beautiful Elan Valley reservoirs down to Rhayader. If you would rather avoid the route via Rhayader take National Route 818 on a traffic-free section from Cwmystwyth on the way to Llangurig - take care here as the path is narrow where the edges are eroded. (See Route 818 page for further details.)

Lôn Las Cymru (National Cycle Network Route 8) is followed north on a delightfully quiet, gated lane parallel to the River Wye to Llangurig. The watershed is crossed as you pass from the Wye Valley to the Severn Valley to the north of Llangurig, dropping down to Llanidloes where Lôn Las Cymru turns northwest towards Machynlleth and Lôn Cambria continues northeast to Caersws. One of the steepest climbs of the whole route comes after Caersws giving you all the more reason to enjoy the flat, traffic-free section along the Montgomery Canal towpath through Newtown before joining the quiet lane network to Welshpool.

A final climb on the Roman Road over Long Mountain offers panoramic views before a descent through riverside meadows to the market town of Shrewsbury with its rail connections for the journey home. National Cycle Network Route 81 continues east through Shropshire to Wolverhampton and Birmingham.

Things to see and do

Visitor sites and natural attractions

Sacred sites and castles

Links with

Free Maps and Leaflets

 

Lôn Cambria: Aberystwyth i'r Amwythig

Manylion Allweddol y Llwybr

 • Rhanbarth/Ardal: Canolbarth Cymru
 • Pellter: 113 milltir
 • Amser: 2 – 3 diwrnod
 • Dosbarthiad: Heriol
 • Wyneb: Cymysg
 • Cychwyn: Aberystwyth
 • Gorffen: Amwythig
 • Mynediad: Gorsafoedd trênau  yn Aberystwyth, Caersws, Y Drenewydd, Y Trallwng a'r Amwythig

Disgrifiad y Llwybr

Mae Lôn Cambria yn croesi calon harddwych Canolbarth Cymru drwy fynyddoedd Cambria, ar hyd llwybr 113 milltir o’r arfordir yn Aberystwyth i dref hanesyddol Amwythig ar y ffin.

Gan adael Aberystwyth, tref glan môr o gyfnod Victoria, mae’r llwybr yn dilyn yr Afon Ystwyth ar hyd llawr y dyffryn ac yna’n dringo’n serth i Bont-rhyd-y-groes ac yn ymuno â’r ffordd fynydd drawiadol ac anghysbell i’r dwyrain o Gwmystwyth. Yn ei thro mae hon yn arwain ar ddisgynfa drawiadol ar Lwybr Cwm Elan di-draffig ar hyd cronfeydd dŵr hardd Cwm Elan i dref Rhaeadr Gwy.

Dilynir Lôn Las Cymru (Llwybr 8 Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol) i’r gogledd ar lôn â chlwydi hyfryd o dawel sy’n rhedeg yn gyfochrog a’r Afon Wy i Langurig. Croesir y wahanfa ddŵr wrth i chi fynd heibio Dyffryn Gwy i Ddyffryn Hafren i’r gogledd o Langurig, gan ddisgyn i lawr i Lanidloes lle mae Lôn Las Cymru yn troi i’r gogledd orllewin tuag at Fachynlleth a Lôn Cambria yn parhau i’r gogledd ddwyrain i Gaersws. Wedi Caersws ceir un o’r dringfeydd mwyaf serth y llwybr, felly gwnewch y gorau o’r adran wastad, ddi-draffig ar hyd llwybr Camlas Brycheiniog drwy’r Drenewydd cyn ymuno â rhwydwaith o lonydd tawel i’r Trallwng.

Mae’r ddringfa olaf ar y Ffordd Rufeinig dros y Mynydd Hir yn rhoi golygfeydd panoramig cyn disgyn drwy’r dolydd glan yr afon i dref marchnad Amwythig gyda’i chysylltiadau rheilffordd a’r siwrnai adref. Mae Llwybr 81 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol yn parhau i’r dwyrain drwy Swydd Amwythig i Wolverhampton a Birmingham.

Pethau i'w Gweld a'u Gwneud

Cysylltu â

Mapiau a Thaflenni am Ddim

Latitude: 
52.4467065035734
Longitude: 
-3.6447965880127042
Zoom level: 
10
Title: 
Buy the map
Image: 
Description: 

This area map shows the National Cycle Network and local routes in this area.

This routes takes you on a fantastic, challenging journey through the spectacular scenery of Mid Wales.