Lôn Clwyd - Rhyl to St Asaph

View Welsh version

Route Details

 • Region/Area: North East Wales
 • Distance: 7 miles
 • Classification: Medium
 • Traffic: Traffic Free
 • Surface: Tarmac
 • Start: Rhyl
 • Finish: St Asaph
 • Access: Main line rail station at Rhyl

Route Description

Starting at the coastal town of Rhyl this route follows the River Clwyd and Elwy at the northern end of the Vale of Clwyd. The ride starts at the Children’s village located on the promenade of this well known seaside resort and heads west towards Kinmel Bay.

Before you reach the Blue Bridge that crosses the River Clwyd at the Foryd Harbour, you turn back on your self to pass Marine Lake and its miniture railway. Take care crossing the H-bridge on road, but you are soon back on traffic free paths at the Glan Morfa Community Woodland, a local nature reserve hemmed in by Rhyl and the River Clwyd. Follow the route south to reach the banks of the River Clwyd with an abundance of birdlife and views down the Vale of Clwyd with the Clwydian Range AONB to your left.

At Rhuddlan a detour to the castle is well worth the trip and the village also has a good variety of cafes and small shops. Continue to St. Asaph running parallel with the main road and then join the riverside route along the banks of the River Elwy. Cross the river into the park for a well earned rest, or continue up the hill to the local shops, cafes and the cathedral in north Wales’ smallest City!

It is also possible to extend this ride by taking the link to the south of the Glan Morfa woodland and heading to Brickfields Pond, a local nature reserve with a circular path and sculpture trail.

For more information take a look at the Sustrans Denbighshire leaflet.

Things to see and do

Natural attractions:

Visitor attractions:

Free Maps and Leaflets

 

Y Rhyl i Lanelwy

Manylion Allweddol y Llwybr

 • Rhanbarth/Ardal: Gogledd-ddwyrain Cymru
 • Pellter: 7 milltir
 • Dosbarthiad: Canolog
 • Traffig: Di-draffig
 • Wyneb: Tarmac
 • Cychwyn: Rhyl
 • Gorffen: St Asaph
 • Mynediad: Gorsaf Reilffordd yn Rhyl

Disgrifiad y Llwybr

Gan ddechrau yn nhref arfordirol y Rhyl mae’r daith hon yn dilyn Afon Clwyd ac Elwy ar ben gogleddol Dyffryn Clwyd. Mae’r daith yn dechrau yn y Pentre Plant, sydd wedi ei leoli ar bromenâd y dref glan môr enwog hon, ac yn mynd i gyfeiriad Bae Cinmel.

Cyn i chi gyrraedd y Bont Las sy’n croesi Afon Clwyd wrth Harbwr y Foryd, rydych yn troi yn ôl ar eich hun i fynd heibio Marine Lake a’i reilffordd fach. Byddwch yn ofalus wrth groesi’r Bont-H ar y ffordd, ond yn fuan fe fyddwch yn ôl ar lwybrau di-draffig yng Nghoedwig Gymunedol Glan Morfa, gwarchodfa natur leol wedi’i gwasgu rhwng y Rhyl ac Afon Clwyd. Dilynwch y llwybr tua’r de i gyrraedd glannau Afon Clwyd gyda’i thoreth o adar a golygfeydd i lawr ar hyd Dyffryn Clwyd ac AHNE Mynyddoedd Clwyd ar eich lllaw chwith.

Yn Rhuddlan mae’n werth dargyfeirio ychydig er mwyn ymweld â’r castell ac mae gan y pentref hefyd amrywiaeth da o gaffis a siopau bach. Parhewch i Lanelwy gan redeg yn gyfochrog â’r ffordd fawr ac yna ymuno â’r llwybr glan afon ar hyd glannau Afon Elwy. Croeswch yr afon i’r parc am seibiant haeddiannol, neu parhewch i fyny’r allt i’r siopau, y caffis lleol a’r gadeirlan yn ninas leiaf Gogledd Cymru!

Mae hi hefyd yn bosibl ymestyn y daith hon drwy ddefnyddio’r ddolen i’r de o goedwig Glan Morfa a mynd am Bwll Brickfield, gwarchodfa natur leol gyda llwybr cylchol a taith gerfluniau.

Am ragor o wybodaeth gweler taflen Sir Ddinbych Sustrans.

Pethau i'w gweld a'u gwneud

Atyniadau Naturiol:

 • Arfordir a traethau Gogledd Cymru
 • Bro Clwyd
 • Afonydd Clwyd ac Elwy
 • Gwarchodfa Natur Leol Rhuddlan

Atyniadau Twristaidd:

Mapiau a Thaflenni am Ddim

Latitude: 
53.28774472766349
Longitude: 
-3.3685403168944883
Zoom level: 
12
Title: 
Buy the map
Image: 
Description: 

Map shows the National Cycle Network and local routes in this area. 

The route takes you from the coastal town of Rhyl, through lovely countryside, and onto St Asaph.
 

Length: 
7 miles