Elan Valley Trail - Rhayader

View Welsh version

Route Details

 • Region/Area: Mid Wales
 • Distance: 9 miles
 • Time to Complete: 1.5 awr
 • Traffic: Traffic Free
 • Surface: Mixture
 • NCN: Route 81
 • Start: On the west side of Rhaeadr
 • End: At the top of Craig Goch Reservoir
 • Access: Nearest rail station is Llandrindod Wells

Route Description

This spectacular trail climbs past three reservoirs in the heart of beautiful, mountainous Mid Wales following the line of the old Birmingham Corporation Railway, which was built to help construct the Elan Valley reservoirs. These were built between 1892 and 1904 and during the busiest period more than 5000 men were employed. The reservoirs were created to supply Birmingham and the water travels 73 miles by pipeline to reach its destination.

The reservoirs are a string of four narrow lakes running north-south. You can learn more about the construction of the reservoirs at the Visitor Centre (which also has a cafe).

The ride climbs 165ft from the Elan Valley Visitor Centre past Caban Coch and Garreg Ddu Reservoirs with their fine dams and an ornamental water tower, to the end of Penygarreg Reservoir leaving you with a very fine descent back to the start. When the reservoirs are full you will be rewarded with the sight of millions of gallons of water cascading over the dam walls.

The tunnel near to Rhayader is a nature reserve for rare bats. The trail is also right in the heart of Red Kite country so be prepared to see these magnificent birds with their distinctive forked tail wheeling in the thermals above you.

Things to See and Do

Bike hire

Maps and Leaflets

Diversion

There is currently a diversion on National Cycle Network 81 – Elan Valley Trail – Penygarreg Reservoir.

Towpath Code

To make sure everyone gets the most out of their time by the water, please ensure you follow the Towpath Code.

Llwybr Cwm Elan o'r Rhaeadr

Gyda’i olygfeydd trawiadol, mae Cwm Elan yn drysor cudd wedi’i leoli yng nghanol Cymru. Gellir beicio’r llwybr llinellog i’r ddau gyfeiriad, ond bydd y rhan fwyaf yn mynd i gyfeiriad y gorllewin o Gwmdeuddwr i gyfeiriad y cwm.

Manylion Allweddol y Llwybr

 • Rhanbarth/Ardal: Canolbarth Cymru
 • Pellter: 9 milltir
 • Amser sydd ei angen: 1.5 awr
 • Traffig: Di-draffig
 • Wyneb: Cymysg
 • Llwybr RhBC: Llwybr Cenedlaethol 81
 • Cychwyn: Ar ochr orllewinol Rhaeadr
 • Gorffen: Ar ben uchaf Cronfa Ddŵr Penygarreg
 • Mynediad: Gorsaf drên yn Llandrindod

Disgrifiad y Llwybr

Mae’r llwybr ysblennydd hwn yn dringo heibio i dair cronfa ddŵr yng Nghanolbarth hardd a mynyddig Cymru ac yn dilyn llwybr hen Reilffordd y Birmingham Coorporation, a adeiladwyd er mwyn cynorthwyo yn y gwaith o greu cronfeydd dŵr Elan. Adeiladwyd y rhain rhwng 1892 a 1904, ac yn ystod y cyfnod prysuraf cyflogwyd dros 5000 o ddynion. Crëwyd y cronfeydd i gyflenwi dŵr i Birmingham ac mae’r dŵr yn teithio 73 milltir mewn pibau i gyrraedd pen ei daith.

Cyfres o lynnoedd cul yw’r cronfeydd dŵr sy’n rhedeg o’r gogledd i’r de. Gallwch ddysgu mwy am waith adeiladu’r cronfeydd yn y Ganolfan Ymwelwyr (sydd hefyd â chaffi).

Mae’r daith yn dringo 165 troedfedd o Ganolfan Ymwelwyr Cwm Elan heibio i gronfeydd dŵr Caban Coch a’r Garreg Ddu gyda’u hargaeau gwych a thwr dŵr addurnol, nes cyrraedd pen uchaf Cronfa Ddŵr Penygarreg. Oddi yma mae’r llwybr yn mynd ar i lawr yn ôl i’r cychwyn. Pan fydd y cronfeydd yn llawn gallwch weld miliynau o alwyni o ddŵr yn rhaeadru dros furiau’r argae.

Mae’r twnnel ger tref Rhaeadr yn warchodfa natur ar gyfer ystlumod prin. Mae’r llwybr hefyd yng nghanol ardal y Barcud Coch, felly mae’n bosib y gwelwch yr adar gwych hyn â’u cynffonau fforchog amlwg yn hedfan yn yr aer thermal uwchben.

Pethau i'w Gweld a'u Gwneud

Llogi Beic

Mapiau a Thaflenni am Ddim

Latitude: 
52.29312923555591
Longitude: 
-3.555647656958052
Zoom level: 
13
Title: 
Buy the map
Image: 
Description: 

Map shows the National Cycle Network and local routes in this area.

Region:

With its breathtaking landscapes the Elan Valley is a hidden gem located in the very heart of Wales. This linear trail can be ridden in either direction, but most people head west from Cwmdeuddwr towards the valley.

Length: 
9 miles