Dolgellau to Machynlleth via Tywyn or the Centre for Alternative Technology

View Welsh version

Route Details

 • Region/Area: Mid Wales
 • Distance: 20 - 35 miles
 • Classification: Challenge
 • Traffic: Mostly on quiet roads
 • Surface: Mixed
 • National Cycle Network: Route 8
 • Access: Rail stations at Barmouth, Tywyn and Machynlleth

Route Description

Taking the coastal route option, you traverse the coastal hills with stunning views north and out to sea, before dropping to Tywyn, home of the Talallyn Railway, and then going out to traverse the hills once a gain to Machynlleth.

The inland route is more direct but includes a pass that climbs to over 400m above sea level, before descending to the old slate mining villages of Aberllefenni and Corris. The route also passes the world renowned Centre for Alternative Technology.

If you are particularly adventurous, why not turn both route options into one large circular.

Things to see and do

Free Maps and Leaflets

 

Dolgellau i Fachynlleth drwy Dywyn neu'r Ganolfan Technoleg Amgen

Gyda dewis o ddau lwybr sydd gyda’i gilydd yn gwneud taith gylchol wych, mae’r adrannau hyn o Lôn Las Cymru yn eich tywys drwy galon Eryri, ac ar hyd peth o arfordir rhyfeddol Cymru.

Manylion Allweddol y Llwybr

 • Rhanbarth/Ardal: Cannolbarth Cymru
 • Pellter: 20 - 30 milltir
 • Dosbarthiad: Heriol
 • Traffig: Yn bennaf ar ffyrdd tawel
 • Wyneb: Cymysg
 • Cychwyn: Bargoed
 • Gorffen: Fochriw
 • Llwybr RhBC: Llwybr 8
 • Mynediad: Gorsafoedd trên Abermaw, Tywyn a Machynlleth

Disgrifiad y Llwybr

Gyda dewis o ddwy daith, sydd o’u cyfuno yn gwneud taith gylchol wych, mae’r adrannau hyn o Lôn Las Cymru yn mynd â chi drwy ganol Eryri, ac ar hyd adrannau o arfordir rhyfeddol Cymru.

O ddewis y daith arfordirol byddwch yn croesi’r bryniau arfordirol gyda golygfeydd trawiadol i’r gogledd ac allan i’r môr, cyn disgyn i Dywyn, cartref Rheilffordd Tal-y-llyn, cyn mynd allan i groesi’r bryniau unwaith eto i Fachynlleth.

Mae’r daith fewndirol yn fwy uniongyrchol ond yn cynnwys bwlch sy’n dringo dros 400m uwchlaw lefel y môr, cyn disgyn i hen bentrefi llechi Aberllefenni a Corris. Mae’r daith hefyd yn mynd heibio i’r Ganolfan Technoleg Amgen fyd-enwog.

Os ydych yn berson anturus iawn, beth am droi’r ddau ddewis yn un daith gylchol fawr.

I gael rhagor o wybodaeth gweler map beicio Lôn Las Cymru – Gogledd.

Pethau i'w Gweld a'u Gwneud

Mapiau a Thaflenni am Ddim

Latitude: 
52.63412821433409
Longitude: 
-3.8701453123046625
Zoom level: 
11
Title: 
Buy the map
Image: 
Description: 

This area map shows the National Cycle Network and local routes in this area.

With two route options that combined make a great circular ride, these sections of Lon Las Cymru take you through the heart of Snowdonia, and along some of the amazing Welsh coastline.