Cynon Trail

View Welsh version

Route Details

 • Region/Area: South Wales Valleys
 • Distance: 9 miles
 • Classification: Medium
 • Traffic: Mostly Traffic Free but some roads
 • Surface: Mixed
 • National Cycle Network: Route 4 & 478
 • Start: Abercynon
 • Finish: Hirwaun
 • Access: Rail station at Aberdare

Route Description

Starting at Abercynon and ending in Hirwaun this route twists and turns its way north west along sections of the Old Glamorganshire Canal.

Amazingly, 16 of the canal's 52 locks were on a one mile stretch of the River Cynon in this former mining town built around The Navigation House - now a pub - but once the canal's headquarters. It's hard to believe this peaceful waterside retreat where Kingfisher's dip and Cuckoo's nest was once at the forefront of the Industrial Revolution and the battleground of a legal wrangle between canal and mine owners - the latter wanting to build railway bridges to replace barges as a quicker way of transporting King Coal and finally winning their day in court in 1851.

Ride on to Caegarw and Mountain Ash past where a statue in honour of local running legend Guto Nyth Bran - a farmer's son born in 1700 - can be discovered. Every New Year's Eve the town holds the Nos Galon road races in his honour.

Follow the trail to Cwmbach, famous for its male voice choir, and on to the former mining town of Aberdare - the gateway to 500 acres of stunning countryside at the Dare Valley Country Park. There are lake centred activities and an interactive visitor centre. An ideal place for a picnic, there is also the enticingly named Cwtch Cafe.

The route is linked to the Cynon River Park where a labyrinth of cycle paths is under development. The Abercynon end also connects with the Taff Trail.

Starting at Abercynon and ending in Hirwaun this route twists and turns its way north west along sections of the Old Glamorganshire Canal.

Amazingly, 16 of the canal's 52 locks were on a one mile stretch of the River Cynon in this former mining town built around The Navigation House - now a pub - but once the canal's headquarters. It's hard to believe this peaceful waterside retreat where Kingfisher's dip and Cuckoo's nest was once at the forefront of the Industrial Revolution and the battleground of a legal wrangle between canal and mine owners - the latter wanting to build railway bridges to replace barges as a quicker way of transporting King Coal and finally winning their day in court in 1851.

Ride on to Caegarw and Mountain Ash past where a statue in honour of local running legend Guto Nyth Bran - a farmer's son born in 1700 - can be discovered. Every New Year's Eve the town holds the Nos Galon road races in his honour.

Follow the trail to Cwmbach, famous for its male voice choir, and on to the former mining town of Aberdare - the gateway to 500 acres of stunning countryside at the Dare Valley Country Park. There are lake centred activities and an interactive visitor centre. An ideal place for a picnic, there is also the enticingly named Cwtch Cafe.

The route is linked to the Cynon River Park where a labyrinth of cycle paths is under development. The Abercynon end also connects with the Taff Trail.

- See more at: http://www.routes2ride.co.uk/wales/routes2ride/cynon_trail#sthash.FKQ1YC...

Things to see and do

 

Llwybr Cynon

Gan ddechrau yn Abercynon a diweddu yn Hirwaun, mae’r llwybr hwn yn troelli ei ffordd i’r gogledd orllewin ar hyd adrannau o Hen Gamlas Sir Forgannwg.

Manylion Allweddol y Llwybr

 • Rhanbarth/Ardal: Cymoedd De Cymru
 • Pellter: 9 milltir
 • Dosbarthiad: Canolig
 • Traffig: Rhan fwyaf yn ddi-draffig ond rhai ffyrdd
 • Wyneb: Cymysg
 • Cychwyn: Abercynon
 • Gorffen: Hirwaun
 • Llwybr RhBC: Llwybr 4 a 478
 • Mynediad: Gorsaf tren Aberdar

Disgrifiad y Llwybr

Gan ddechrau yn Abercynon a diweddu yn Hirwaun, mae’r llwybr hwn yn troelli ei ffordd i’r gogledd orllewin ar hyd adrannau o Hen Gamlas Sir Forgannwg.

Yn rhyfeddol, roedd 16 o 52 loc y gamlas ar adran milltir o hyd ar afon Cynon yn yr hen dref lofaol hon a godwyd o amgylch ‘Navigation House’ - sydd erbyn hyn yn dafarn - ond a oedd unwaith yn bencadlys y gamlas. Mae’n anodd credu yr arferai’r hafan glan y dŵr tawel hwn, lle mae’r Glas y Dorlan yn pysgota a’r Gog yn nythu, fod yn flaenllaw yn y Chwyldro Diwydiannol ac yn faes brwydr ar gyfer sawl dadl gyfreithiol rhwng perchnogion y gamlas a’r pyllau glo - gyda pherchnogion y pyllau am adeiladu pontydd rheilffordd er mwyn disodli’r badau fel ffordd gyflymach o gludo glo, ac yn y diwedd yn ennill y frwydr yn y llys ym 1851.

Teithiwch ymlaen i Gaegarw ac Aberpennar lle ceir cofeb i’r arwr o redwr lleol, Guto Nyth Bran - mab fferm a anwyd ym 1700. Bob Nos Galan bydd y dref yn cynnal rasys er cof amdano.

Dilynwch y llwybr i Gwmbach, sy’n enwog am ei gorau meibion, ac ymlaen i hen dref lofaol Aberdâr - porth i 500 erw o gefn gwlad godidog ym Mharc Gwledig Cwm Dâr. Ceir yma weithgareddau ar y llyn a chanolfan ymwelwyr ryngweithiol. Mae hwn yn fan delfrydol ar gyfer picnic, ac yma hefyd ceir croeso cyfeillgar Caffi Cwtch.

Mae’r llwybr yn parhau i fyny o Aberdâr ac yn cysylltu i Hirwaun. Mae hefyd yn cysylltu i Barc Afon Cynon lle mae labrinth o lwybrau beicio yn cael eu datblygu. Mae pen Abercynon hefyd yn cysylltu â Thaith Taf.

Pethau i'w Gweld a'u Gwneud

Latitude: 
51.68102202674211
Longitude: 
-3.297976997070342
Zoom level: 
12
Title: 
Buy the map
Image: 
Description: 

This area map shows the National Cycle Network and local routes in this area.

Starting at Abercynon and ending in Hirwaun this route twists and turns its way north west along sections of the Old Glamorganshire Canal.

Length: 
9 miles