Please help us create a safer, more accessible National Cycle Network for all Donate today

Cefn Cribwr - Bridgend

Riding along Boardwalk

   View Welsh version

   Route Details

   • Region/Area: South Wales
   • Distance: 4.5 miles
   • Traffic: Traffic free
   • Surface: Tarmac and gravel
   • National Cycle Network: Route 4
   • Start: Bedford Park
   • Finish: Tondu Ironworks
   • Access: Nearest rail station is Tondu and Pyle

   Route Description

   Once the site of an opencast coal mine, the land has been transformed and now features grassland, woodland, and wetlands, including lakes with bird hides. There is also a visitor centre run by the Wildlife Trust.

   The trail is predominately wooded but you can still see the occasional reminder of it's industrial past, including the Scheduled Ancient Monuments of Cefn Cribwr Ironworks in Bedford Park and Tondu Ironworks near Tondu.

   From Tondu, you could continue along the Ogmore Valley route taking you right up to Nant-y-moel.

   Local attractions

    

   Cefn Cribwr - Pen-y-bont ar Ogwr

   Mae’r llwybr hwn, sy’n cysylltu cyn waith haearn Tondu a Pharc Bedford, yn mynd drwy Barc Natur Parc Slip, sy’n gartref i doreth o fywyd gwyllt yn cynnwys adar hirgoes prin a sawl rhywogaeth o ieir bach yr haf, mursennod a gweision y neidr.

   Manylion allweddol y llwybr

   • Rhanbarth/Ardal: De Cymru
   • Pellter: 4.5 milltir
   • Traffig: Di-draffig
   • Wyneb: Tarmac a graean
   • Llwybr RhBC: 4
   • Cychwyn: Parc Bedford
   • Gorffen: Gwaith Haearn Tondu
   • Mynediad: Gorsaf reilffordd agosaf yw Tondu a Pîl

   Disgrifiad y Llwybr

   Mae’r adran hon o’r Lôn Geltaidd o Dondu (i’r gogledd o Ben-y-bont ar Ogwr) tua’r gorllewin i Warchodfa Natur Frogpond Wood yn y Pîl yn defnyddio llwyfannau pren anarferol sy’n nadreddu ei ffordd drwy Barc Natur Parc Slip er mwn eich cadw oddi ar y tir meddal oddi tanodd.

   Mae’r Parc Natur wedi cofnodi 28 rhywogaeth o loÿnnod byw, bydd adar hirgoes prin yn mynd trwyddo yn ystod y tymor mudo ac mae nifer o rywogaethau prin o fursennod a gwas y neidr yn bridio yma.

   Mae Henebion Cofrestredig ar bob pen o’r llwybr: Gwaith Haearn Cefn Cribwr ger Y Pîl a Gwaith Haearn Tondu ger Tondu.

   Mae’r llwybr yn bennaf yn goediog gydag ambell nodwedd ar hyd y ffordd i’ch atgoffa o’r gorffennol diwydiannol.

   Gall y llwybr gael ei gysylltu’n hawdd yn ei ben dwyreiniol gyda llwybr Cwm Ogwr gan fynd â chi i Nant-y-moel.

   Pethau i'w Gweld a'u Gwneud

   Route gpx download

   This route is available as a gpx download that is compatible on all major gps devices.

   Download: Cefn Cribwr to Bridgend.gpx

   Latitude: 
   51.54193174010828
   Longitude: 
   -3.6250046441161787
   Zoom level: 
   15
   Route sign image: 
   Title: 
   Buy the map
   Image: 
   Description: 

   This area map shows the National Cycle Network and local routes in this area.

   Linking the former ironworks at Tondu and Bedford Park, this route passes through the Parc Slip Nature Park which is home to a wealth of wildlife including rare wading birds and many species of butterfly, damselfly and dragonfly.

   Length: 
   5 miles