Cardiff to Castell Coch

View Welsh version

From Ben SalterRoute Details

 • Region/Area: South Wales
 • Distance: 7 miles
 • Classification: Easy
 • Traffic: Largely traffic free
 • Surface: Mixture of tarmac and good quality gravel
 • National Cycle Network: Route 8
 • Start: Bute Park
 • Finish: Castell Coch

Route Description

The Taff Trail runs for 55 miles between Cardiff and Brecon along a mixture riverside paths, railway paths and forest roads. This section between Cardiff and Castell Coch begins at Bute Park, passing the Millennium stadium as it follows the River Taff through the heart of the city. Bute Park is a fantastic greenspace which is well worth exploring. Originally created as the private garden to Cardiff Castle, its Victorian layout still exists but it has been extensively planted with trees to form the Bute Park Arboretum. 

The wildlife and history make it great way to escape from the hustle and bustle of city life. Between Llandaff and Tongwynlais you pass the Melingriffith Water Pump, a water-powered beam engine erected in 1807 to lift water 11 feet up from the river to the Glamorganshire Canal. The pump, considered to be one of the most important industrial monuments in Europe, worked for 140 years until 1948 when the canal was closed and filled in. In Tongwynlais you can visit Castell Coch, a 19th century castle built on medieval remains. Situated on a hillside surrounded by beech woodland, its conical turrets rising about the trees give it a ‘fairy-tale' appearance.

The nearest train stations to access the route are Cardiff Central, Cardiff Bay, and Radyr.

Things to see and do

 

Taith Taf: Caerdydd i Gastell Coch

Taith feiciau wych i deuluoedd a rhai sy’n newydd i feicio. Bydd y daith hon yn mynd â chi ar lwybr di-draffig o Barc Bute yng Nghaerdydd bob cam allan i Gastell Coch, y castell tylwyth teg. 

Manylion Allweddol y Llwybr

 • Rhanbarth/Ardal: De Cymru
 • Pellter: 7 milltir
 • Dosbarthiad: Hawdd
 • Traffig: Rhan fwyaf yn ddi-draffig
 • Wyneb: Cymysgedd o darmac a graean o ansawdd da
 • Llwybr RhBC: 8
 • Cychwyn: Parc Bute
 • Gorffen: Castell Coch

Os ydych am gael diwrnod allan efo’r teulu, ffordd arall o fynd i’r gwaith, i’r ysgol neu i’r brifysgol, neu os ydych am fynd am dro amser cinio, mae Taith Taf yn llwybr hwyl, iach a phrydferth i grwydro a mynd trwy’r ddinas.

Mae’r llwybr beicio a cherdded, sy’n ddi-draffig ar y cyfan, yn 8 milltir (13km) o hyd ac mae’n cysylltu Bae Caerdydd yn y de â Chastell Coch ar gyrion gogleddol y ddinas. Mae’r llwybr yn dilyn Afon Taf trwy barciau hyfryd a mannau agored gwyrdd canol y ddinas, gan fynd heibio nifer o brif atyniadau Caerdydd ar y ffordd, gan gynnwys Canolfan Mileniwm Cymru, Castell Caerdydd, Parc Bute ac Eglwys Gadeiriol Llandaf.

Mae Cwm Taf wedi bod yn gysylltiad masnachu allweddol erioed gan olygu mai Caerdydd oedd y porthladd allforio mwyaf yn y byd ar ddechrau’r 20fed Ganrif. Ar hyd y ffordd mae cliwiau am orffennol diwydiannol y ddinas gan gynnwys yr hen ddociau ym Mae Caerdydd, Pwmp Dŵr Melin Gruffydd i’r gogledd o Barc Bute, y Bont Haearn a Chamlas Morgannwg.

Heddiw, mae Afon Taf yn hafan i fywyd gwyllt gan ei bod cymaint yn lanach nag yr oedd hi genhedlaeth yn ôl. Weithiau, mae glas-y-dorlan a’r crëyr glas i’w gweld yn bwydo ar ei glannau, ac efallai y gwelwch eogiaid yn llamu o’r dŵr yn Blackweir

Things to see and do

Route gpx download

This route is available as a gpx download that is compatible on all major gps devices.

Download: Cardiff to Castell Coch.gpx

Latitude: 
51.499321399745895
Longitude: 
-3.1568550151366636
Zoom level: 
12
Title: 
Buy the map
Image: 
Description: 

Map of the eastern section of the Celtic Trail, covering Cardiff and the south east of Wales.

A great ride for families and novice cyclists, this route takes you on a traffic free path from Bute Park in Cardiff all the way out to the fairytale Castell Coch.

Length: 
7 miles