Brunel Trail - Pembroke

Welsh Version

Route Details

 • Region/Area: South West Wales
 • Distance: 8 miles
 • Start: Neyland Marina
 • Finish: Johnston
 • Classification: Easy
 • Type: Traffic Free
 • Surface: Tarmac / gravel
 • National Cycle Network: Route 4

Route Description

The Brunel Trail is a lovely traffic-free path linking Neyland - once the western terminus of Brunel's Great Western Railway - with Johnston and Haverfordwest.

Starting near the colourful array of yachts at Neyland Marina, the route follows the picturesque Cleddau estuary through the attractive broadleaf woodland of Westfield Pill Nature Reserve before continuing along the old Great Western Railway line to Johnston. This railway line was built between 1852-6 under the direction of Isambard Kingdom Brunel, the most famous of all Victorian engineers!

From Johnston, you can continue along Route 4 northwards for around 4 miles to Haverfordwest where you will find a wide range of shops, cafés, restaurants and local crafts.

Things to see and do:

 • Neyland Marina
 • Westfield Pill Nature Reserve

Cycle hire:

Maps and Leaflets

 

This route contains a Sustrans Greener Greenway

A greenway is a corridor of undeveloped land, reserved for recreational use and environmental conservation.

Read more about our Greener Greenways
Become Wildlife Champion

 

Llwybr Brunel – Penfro

Manylion llwybr

 • Rhanbarth/Ardal: De-orllewin Cymru
 • Pellter: 4 milltir
 • Dosbarthiad: Hawdd
 • Traffig: Di-draffig
 • Arwyneb: Tarmac / graean
 • Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol: Llwybr 4
 • Dechrau: Marina Neyland
 • Gorffen: Johnston
 • Mynediad: Gorsaf Reilffordd Johnston

Disgrifiad o’r llwybr

Llwybr di-draffig hyfryd yw Llwybr Brunel sy’n cysylltu Neyland – y derfynfa orllewinol gynt i Reilffordd Great Western Brunel – a Johnton a Hwlffordd.

Gan gychwyn ger y fflyd liwgar o iotau ym Marina Neyland, mae’r llwybr yn dilyn aber tlws afon Cleddau drwy goetir llydanddail hardd Gwarchodfa NaturWestfield Pill cyn iddo barhau ar hyd hen lein y Great Westerni Johnston. Adeiladwyd y rheilffordd rhwng 1852 a 1856 o dan gyfarwyddyd Islambard Kingdom Brunel, yr enwocaf o holl beirianwyr Oes Fictoria!

O Johnston, gallwch barhau ar hyd Llwybr 4 tua’r gogledd am oddeutu 4 milltir i Hwlffordd, lle ceir amrywiaeth eang o siopau, caffis, bwytai a chrefftau lleol.

Pethau i’w gweld a’u gwneud

 • Marina Neyland
 • Gwarchodfa Natur Westfield Pill

Llogi beiciau: 

 • Mikes Bikes, Hwlffordd

Mapiau a Thaflenni am Ddim

 

Mae’r llwybr hwn yn cynnwys Lôn Las Wyrddach Sustrans

Mae lôn las yn goridor o dir heb ei ddatblygu, a gedwir ar gyfer defnydd hamdden a chadwraeth amgylcheddol.

Darllenwch ragor am ein Lonydd Glas Gwyrddach
Dewch yn Hyrwyddwr Bywyd Gwyllt

 

Latitude: 
51.755383462168815
Longitude: 
-4.981193106591834
Zoom level: 
13
Route sign image: 
Title: 
Buy the map
Image: 
Description: 

Map shows the National Cycle Network and local routes in this area.

The Brunel Trail is a popular shared-use path linking Neyland, once the western terminus of Brunel's Great Western Railway, with Johnston and Haverfordwest. The trail begins at Neyland Marina and follows the picturesque Cleddau estuary through Westfield Pill Nature Reserve before continuing along the now disused Great Western Railway line to Johnston.