Aberavon Promenade

View Welsh version

Route Details

 • Region/Area: South East Wales
 • Distance: 2 miles
 • Classification: Easy
 • Traffic: Traffic Free
 • Surface: Tarmac
 • National Cycle Network: Route 4
 • Start and Finish: Aberavon Promenade
 • Access: Main line rail station at Port Talbot

Route Description

At one time one of Wales' most popular destinations, with thousands of miners and their families visiting this large sandy beach, Aberavon beach is now one of Wales forgotten gems.

With great views over to the Mumbles and the Gower, large sand-dunes at the North West end of the beach, and the long promenade, Aberavon beach offers a great short and leisurely ride that can be combined with some traditional beach games.

Things to see and do

Free Maps and Leaflets

 

Promenâd Aberafan

  Mae’r llwybr hwn yn berffaith ar gyfer dechreuwyr a phlant ifanc. Mae’n ddi-draffig ac yn fyr a cheir golygfeydd hyfryd allan dros y Mwmbwls. 

  Manylion y Llwybr

  • Rhanbarth/Ardal: De-ddwyrain Cymru
  • Pellter: 2 milltir
  • Dosbarthiad: Hawdd
  • Traffig: Di-draffig
  • Wyneb: Tarmac
  • Llwybr RhBC: 4
  • Cychwyn a Gorffen: Aberavon Promenade
  • Mynediad: Gorsaf reilffordd yn Port Talbot

  Disgrifiad y Llwybr

  Mae'r llwybr yma yn berffaith ar gyfer dechreuwyr a phlant ifanc. Yn ddi-draffig a byr, mae'n cynnig golygfeydd hyfryd o oleudy Mwmbwls

  Ar un adeg roedd traeth Aberafan yn un o draethau mwyaf poblogaidd Cymru, gyda miloedd o lowyr a’u teuluoedd yn ymweld â’r traeth tywod mawr hwn. Erbyn hyn mae’n un o drysorau angof Cymru. 

  Gyda golygfeydd gwych i’r Mwmbwls a’r Gŵyr, twyni tywod enfawr ar ben gogledd orllewin y traeth a’r promenâd hir, mae traeth Aberafan yn cynnig taith fer hamddenol y gellir ei chyfuno gyda rhai gemau traeth traddodiadol.

  Pethau i'w gweld a'u gwneud

  Mapiau a Thaflenni am Ddim

  Route gpx download

  This route is available as a gpx download that is compatible on all major gps devices.

  Download: Aberavon Promenade.gpx

  Latitude: 
  51.59359310603102
  Longitude: 
  -3.8015248836059
  Zoom level: 
  14
  Route sign image: 
  Title: 
  Buy the map
  Image: 
  Description: 

  This area map shows the National Cycle Network and local routes in this area.

  This route is perfect for novices and young children.  Traffic free and short, it offers lovely views out over to Mumbles Head. 

  Length: 
  2 miles