Read this page in English Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Published: 9th JULY 2019

Nod Ysgol Sustrans

Mae Nod Ysgol Sustrans yn cydnabod ac yn cefnogi rhagoriaeth ysgolion mewn teithio llesol a chynaliadwy. Mae’n eu galluogi i ddisgleirio o ran arferion gorau ac mae’n cynnwys tair lefel gynyddol i ysgolion weithio tuag at.

adults and children walking and scooting to school on footpath

Fel rhan o'r Nod Ysgol, mae ysgolion yngweithio tuag at cynyddu y nifer o ddisgyblion sy'n teithio i'r ysgol mewn ffordd iachus  (cerdded, beicio a sgwtera) Y meini prawf ar gyfer y gwahanol lefelau yw:

Efydd: i ysgol sydd wedi gweithio i gyflwyno rhai newidiadau trefniadol, diwylliannol ac ymddygiadol sy’n helpu cymuned yr ysgol i deithio mewn ffyrdd sy’n fwy llesol a chynaliadwy.

Arian: i ysgol sy’n parhau i ddangos ei hymrwymiad i hyrwyddo teithio llesol a chynaliadwy, ond gyda llawer o’r egni a’r adnoddau’n dod o oddi mewn i’r ysgol a’i chymuned.

Aur: i ysgol sydd wedi dangos ymrwymiad parhaus i hybu teithio llesol a chynaliadwy dros sawl blwyddyn sydd wedi arwain at newidiadau trefniadol, diwylliannol ac ymddygiadol sylweddol a hirhoedlog.

E-bostiwch ni i gofrestru'ch ysgol ar gyfer Nod Ysgol Sustrans. Bydd angen i ni wybod eich enw, teitl swydd, ysgol, cyfeiriad e-bost ac awdurdod lleol.

Mae Sustrans wedi ymrwymo i amddiffyn eich preifatrwydd a'ch data personol. I gael mwy o wybodaeth, ewch i www.sustrans.org.uk/privacy. Bydd gwybodaeth rydych chi'n ei e-bostio atom yn cael ei defnyddio o dan fuddiant dilys i roi mynediad i chi i'r platfform Nod Ysgol. Os yw'ch cyfrif Nod Ysgol yn anactif am dair blynedd neu, ar gais, byddwn yn dileu'ch cyfrif cyn gynted ag sy'n ymarferol.

Share this page