Read this page in English Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Published: 24th OCTOBER 2019

Wythnos Beicio i’r Ysgol

Mae Wythnos Beicio i’r Ysgol yn ddigwyddiad wythnos gyfan ar gyfer dangos y manteision a ddaw o feicio i’r ysgol, ac fe’i cynhelir ledled y Deyrnas Unedig.

Mae Wythnos Beicio i’r Ysgol yn ddigwyddiad wythnos gyfan ar gyfer dangos y manteision a ddaw o feicio i’r ysgol, ac fe’i cynhelir ledled y Deyrnas Unedig.

Mae Wythnos Beicio i’r Ysgol yn gyfle ardderchog i hyrwyddo’r effaith gadarnhaol y gall ffordd iach o fyw ei gael ar lesiant ac iechyd disgyblion. Cewch gymryd rhan am ddim, nid oes angen cofrestru, ac mae’n ffordd wych o baratoi ar gyfer y Sustrans Big Pedal yn y gwanwyn.

Yn ystod y digwyddiad, rydym yn annog athrawon i adael i rieni wybod eu bod yn cymryd rhan. Rydym yn darparu 'Canllaw i gerdded, beicio a sgwennu i'r ysgol' am ddim i rieni ac yn cynnal digwyddiadau a chystadlaethau i ennyn diddordeb myfyrwyr, rhieni ac athrawon.

Cynhaliwyd Wythnos Beicio i'r Ysgol 2019 rhwng 23 a 27 Medi. Cysylltwch â ni os hoffech i ni anfon e-bost atoch pan gyhoeddir dyddiadau 2020.

Adnoddau i Athrawon

Mae gennym amrywiaeth o weithgareddau difyr i’w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth yn ystod y pum diwrnod y byddwn yn cynnal Wythnos Beicio i’r Ysgol.

Adnoddau i Athrawon

Os ydych chi’n gweithio mewn ysgol neu’n awdurdod lleol a bod gennych ddiddordeb gweithio gyda ni i gynyddu teithiau iach, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Education team

Education team

Share this page