Read this page in English Darllenwch y dudalen hon yn Saesneg

Published: 13th APRIL 2022

Datganiad ar Ffordd 81

Mae Sustrans wedi derbyn nifer o adroddiadau am rwystr ar ran o Ffordd 81 gan y cyhoedd. Mae datganiad efo'r diweddaraf islawr.

Person on bicycle going through hedge-lined path

Mae nifer o'r cyhoedd wedi adrodd i Sustrans am y rhwystr. Credyd: Henry Perks, 2021.

Rhwystr ar Ffordd 81

Mae Sustrans wedi derbyn nifer o adroddiadau o'r cyhoedd am rwystr ar Ffordd 81 ar y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, ym Mhontrhydygroes, ble mae Ffordd 81 yn ymrannu o'r hewl B4343.

 

Gweithrediadau cyfredol

Mae'r rhwystr yma'n ymwneud â gweithrediadau cyfreithiol cyfredol gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

Y diweddariad diweddaraf yw bod dyddiad yn y llys i ddisgwyl yn fuan.

 

Gwybodaeth pellach

Yn y cyfamser, am fwy o wybodaeth ar hyn gofynnir i chi cysylltu efo Cyfoeth Naturiol Cymru, gan ddefnyddio "Mynediad Is-porthdy Hafod, Pontrhydygroes" fel cyfeiriad. Gall ymholiadau cael ei wneud gan gysylltu ag ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu 0300 065 3000.

Os gwelwch yn dda, sicrhewch eich bod chi'n defnyddio'r cyfeiriad uwchben i wneud yn siŵr bod eich ymholiad yn mynd i'r swyddog cywir.

Share this page