Ysgol Gynradd Ynystawe wedi derbyn Nod Ysgol Efydd Sustrans

Disgyblion Ynystawe gyda Swyddog Ysgol Sustrans, Roger Dutton a Matthew Bunt Eco-Sgolion Cymru.

4 April 2019

Mae gan ddisgyblion Ysgol Gynradd Ynystawe lawer i ymfalchïo ynddo'r wythnos hon. Gwobrwywyd eu hymdrechion i hyrwyddo teithio llesol i'r ysgol gyda Gwobr Nod Ysgol Efydd Sustrans.


Dyfernir Nod Ysgol Efydd Sustrans i ysgolion sydd wedi gweithio i greu newidiadau sefydliadol, diwylliannol ac ymddygiadol sy'n helpu cymuned yr ysgol i ddewis teithio mewn ffyrdd mwy gweithredol a chynaliadwy.

Mae wedi bod yn bleser i weithio gyda disgyblion a staff Ynystawe. Gostyngodd yr ysgol y nifer o ddisgyblion sydd fel arfer yn teithio mewn car o 75% i 30%.

- Roger Dutton, Swyddog Ysgol Sustrans
Cyflwynwyd y wobr gan Roger Dutton, Swyddog Ysgol Sustrans, a ddywedodd: “Mae wedi bod yn bleser i weithio gyda disgyblion a staff Ynystawe. Gostyngodd yr ysgol y nifer o ddisgyblion sydd fel arfer yn teithio mewn car o 75% i 30%. Cafodd hyn ei gyflawni gan rieni yn gollwng eu plant ym Mharc Ynystawe, gyda’r plant yn cerdded drwy’r parc i gefn yr ysgol. Ynghyd â adeiladu llwybr newydd a rennir gan Gyngor Sir Abertawe sy'n cysylltu'r ysgol â Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol 43 mae lle i leihau'r defnydd o geir ymhellach a chynyddu'r holl fanteision a ddaw yn eu sgil."

 

Yn ogystal â’r Nod Ysgol, ymwelodd Matthew Bunt o Eco-Sgolion Cymru â'r ysgol a adnewyddodd Faner Eco Platinwm yr ysgol. Da iawn i'r holl blant a'r staff am eu hymrwymiad diflino i faterion eco a theithio llesol.

Hofech fwy o fanylion am Nod Ysgo sustrans? Cliciwch yma