Lon Eifion - Caernarfon

View Welsh version

Route Details

 • Area: North West
 • From - To: Caernarfon to Bryncir
 • Distance: 12 miles (approx 1.5 hours)
 • Type: Traffic-free
 • Access: Nearest rail station is Bangor
 • Surface: Mixed
 • NCN Route Number: NCN 8
 • Start: Caernarfon Castle
 • Finish: Bryncir
 • Bike Hire: Menai Bikes, Caernarfon. Phone: 01286 676804 www.beicsmenai.co.uk

Route Description

This long railway path starts near the atmospheric castle in Caernarfon and climbs south alongside the Welsh Highland Railway past Llanwnda and Penygroes to Bryncir with wonderful views west out to Caernarfon Bay and east to the foothills of Snowdonia.

Caernarfon is dominated by the towers and battlements of the mighty castle, built for Edward I in the 13th century to command the entrance to the Menai Strait. Its unique polygonal towers, intimidating battlements and colour-banded walls were designed to echo Constantinople, the imperial power of Rome and the dream castle ‘the fairest that man ever saw’ of Welsh myth and legend. In 1969 the castle gained worldwide fame as the setting for the investiture of Prince Charles as Prince of Wales.

Lôn Eifion’s highpoint is reached after almost 500ft of climbing, just below the radio mast, about two miles south of Penygroes. The path forms part of National Cycle Network Route 8, known as Lôn Las Cymru which links Holyhead to Cardiff. You may wish to break your journey with a visit to the Inigo Jones Slateworks at Groeslon, about 4 miles south of Caernarfon, to see craftsmen cut, shape and polish raw slate slabs into practical products such as steps, kitchen worktops and a multitude of craft items. There is also a cafe attached.

- See more at: http://www.routes2ride.org.uk/wales/routes2ride/lon_eifion_from_caernarf...

This long railway path starts near the atmospheric castle in Caernarfon and climbs south alongside the Welsh Highland Railway past Llanwnda and Penygroes to Bryncir with wonderful views west out to Caernarfon Bay and east to the foothills of Snowdonia.

Caernarfon is dominated by the towers and battlements of the mighty castle, built for Edward I in the 13th century to command the entrance to the Menai Strait. Its unique polygonal towers, intimidating battlements and colour-banded walls were designed to echo Constantinople, the imperial power of Rome and the dream castle ‘the fairest that man ever saw’ of Welsh myth and legend. In 1969 the castle gained worldwide fame as the setting for the investiture of Prince Charles as Prince of Wales.

Lôn Eifion’s highpoint is reached after almost 500ft of climbing, just below the radio mast, about two miles south of Penygroes. The path forms part of National Cycle Network Route 8, known as Lôn Las Cymru which links Holyhead to Cardiff. You may wish to break your journey with a visit to the Inigo Jones Slateworks at Groeslon, about 4 miles south of Caernarfon, to see craftsmen cut, shape and polish raw slate slabs into practical products such as steps, kitchen worktops and a multitude of craft items. There is also a cafe attached.

- See more at: http://www.routes2ride.org.uk/wales/routes2ride/lon_eifion_from_caernarf...

This long railway path starts near the atmospheric castle in Caernarfon and climbs south alongside the Welsh Highland Railway past Llanwnda and Penygroes to Bryncir with wonderful views west out to Caernarfon Bay and east to the foothills of Snowdonia.

Caernarfon is dominated by the towers and battlements of the mighty castle, built for Edward I in the 13th century to command the entrance to the Menai Strait. Its unique polygonal towers, intimidating battlements and colour-banded walls were designed to echo Constantinople, the imperial power of Rome and the dream castle ‘the fairest that man ever saw’ of Welsh myth and legend. In 1969 the castle gained worldwide fame as the setting for the investiture of Prince Charles as Prince of Wales.

Lôn Eifion’s highpoint is reached after almost 500ft of climbing, just below the radio mast, about two miles south of Penygroes. The path forms part of National Cycle Network Route 8, known as Lôn Las Cymru which links Holyhead to Cardiff. You may wish to break your journey with a visit to the Inigo Jones Slateworks at Groeslon, about 4 miles south of Caernarfon, to see craftsmen cut, shape and polish raw slate slabs into practical products such as steps, kitchen worktops and a multitude of craft items. There is also a cafe attached.

Local attractions

 

Lôn Eifion o Gaernarfon i'r de i Fryncir

Mae’r llwybr hardd hwn o Gaernarfon i Fryncir yn rhedeg yn gyfochrog â Rheilffordd Ucheldir Cymru a cheir golygfeydd hyfryd o Fae Caernarfon ac Eryri. Gan ddechrau yn agos at Gastell Caernarfon mae’r llwybr di-draffig yn dringo 152m (500tr) dros 10 milltir i’w bwynt uchaf, lle mae’r mast radio i’r de o Benygroes, cyn cyrraedd darn rhwydd  i lawr y bryn i bentref Bryncir.

Manylion allweddol y llwybr

 • Rhanbarth/Ardal: Gogledd-orllewin
 • Pellter: 12 milltir
 • Amser sydd ei angen: 1.5 
 • Traffig: Cwbl di-draffig
 • Wyneb: Cymysg
 • Llwybr RhBC: Llwybr Cenedlaethol 8
 • Cychwyn: Castell Caernarfon
 • Gorffen: Bryncir
 • Llogi beiciau: Beics Menai, Caernarfon. Ffôn: 01286 676804 www.beicsmenai.co.uk
 • Mynediad: Gorsafoedd trên ym Mangor a Criccieth

Disgrifiad o’r llwybr

Mae’r llwybr rheilffordd hir hwn yn cychwyn ger y castell atmosfferig yng Nghaernarfon ac yn dringo i’r de ochr yn ochr â Rheilffordd Ucheldir Cymru heibio Llanwnda a Phenygroes i’r Bryncir gyda golygfeydd gwych i’r gorllewin dros Fae Caernarfon ac i’r dwyrain tuag at Eryri.

Mae Caernarfon yn gorwedd yng nghysgod tyrau a bylchfuriau’r castell mawreddog, a adeiladwyd gan Edward I yn y drydedd ganrif ar deg er mwyn rheoli’r fynedfa i Afon Menai. Cafodd ei dyrau amlonglog unigryw, bylchfuriau brawychus a’i furiau bandiau lliw eu cynllunio i adlewyrchu Caer Gystennyn, grym imperialaidd Rhufain a’r castell delfrydol harddaf a welwyd erioed o fytholeg a chwedloniaeth Cymru. Ym 1969 daeth y castell yn enwog drwy’r byd fel y lleoliad ar gyfer arwisgo’r Tywysog Siarl yn Dywysog Cymru.

Cyrhaeddir pwynt uchaf Lôn Eifion wedi bron i 500 troedfedd o ddringo, ychydig islaw mast radio, tua dwy filltir i’r de o Benygroes. Mae’r llwybr yn rhan o Lwybr 8 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, a adwaenir fel Lôn Las Cymru, sy’n cysylltu Caergybi gyda Chaerdydd. Efallai y byddwch am dorri eich siwrnai drwy ymweld â Gwaith Llechi Inigo Jones yn y Groeslon, tua 4 milltir i’r de o Gaernarfon, i gael gweld crefftwyr yn torri, siapio a llathru slabiau llechi crai yn gynhyrchion masnachol megis grisiau, wynebau gweithio cegin a nifer o eitemau crefft. Mae caffi yno hefyd.

Atyniadau naturiol:

 • Golygfeydd o Eryri

Atyniadau i ymwelwyr:

Latitude: 
53.115261174051625
Longitude: 
-4.277977385009768
Zoom level: 
11
Title: 
Buy the map
Image: 
Description: 

Map shows the National Cycle Network and local routes in this area.

This scenic route from Caernarfon to Bryncir runs alongside the Welsh Highland Railway and offers wonderful views of Caernarfon Bay and Snowdonia. Starting near the impressive Caernarfon Castle, the traffic-free route climbs 152m (500ft) over 10 miles to its highest point, a radio mast south of Penygroes, before a gentle downhill stretch to the village of Bryncir.

Length: 
13 miles