Published: 12th JANUARY 2021

Route auditor (Archwilydd llwybrau)

Don't miss this fantastic opportunity to join our team as a route auditor, giving you the opportunity to use your passion for cycling at work. You'll be working on National Cycle Network routes across South East Wales and undertaking important audits.

 • Contract: Fixed term 4 month contract
 • Location: Cardiff. This role will be undertaken in outside winter conditions.
 • 37.5 hours per week - Happy to talk flexible working
 • £22,167 per annum
 • Closing date: 9am on Monday 25 January 2021
 • Reference: SUS3080

About the role

At Sustrans, we are proud of our commitment to creating healthier places and happier lives for everyone.

We now have a fantastic opportunity for you to join our team as a route auditor, where you can use for passion for cycling at work.

Working on National Cycle Network routes across South East Wales, your role will see you undertaking important audits including:

 • collecting data
 • photographing signs and access barriers
 • scoring routes
 • and sharing information via a mobile app.
    

About you

We're looking for an excellent communicator who is self–motivated and happy to work unsupervised.

You'll enjoy using your organisation skills and have good attention to detail to accurately record information.

You must be able to cycle, with a bicycle that you can use for this role and be willing to work outside in all weather conditions.

So if this sounds like you, please apply to join our team in Wales today and help us get things done, together. 
  

Interviews

Interviews will take place via MS Teams on Monday 1 February 2021.

We may close the advert early if sufficient applications have been received so please make sure you submit your application as soon as possible.
  

Equality, diversity and inclusion

Sustrans is committed to reducing inequality, valuing diversity and enabling inclusion.

We welcome applications from people from all parts of the community, particularly where we are under-represented.

Currently, this includes people who identify as having a disability, and those from Black, Asian and minority ethnic groups.

Read our Equality, Diversity and Inclusion Policy.

 

  

Ynglŷn â’r Swydd

Yn Sustrans, rydyn ni’n falch o’n hymrwymiad i greu lleoedd iachach a bywydau hapusach i bawb.

Mae gennym nawr gyfle ardderchog i chi ymuno â’n tîm fel Archwilydd Llwybrau, cyfle ichi ddefnyddio eich angerdd dros feicio yn eich gwaith!

Bydd y swydd hon yn golygu gweithio ar lwybrau’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol ar draws De Ddwyrain Cymru, a bydd yn ymwneud â chynnal archwiliadau pwysig yn cynnwys casglu data a ffotograffau o arwyddion a rhwystrau mynediad, rhoi sgôr i lwybrau a rhannu’r wybodaeth drwy ap ar ddyfais symudol.
  

Amdanoch chi

Rydych yn arbennig o dda am gyfathrebu, yn llawn hunan-gymhelliant ac yn fodlon gweithio heb oruchwyliaeth, gan ddefnyddio eich sgiliau trefniadol a sylw i fanylder i gofnodi gwybodaeth yn gywir.

Mae’n rhaid ichi fod yn feiciwr, gyda beic y gallwch ei ddefnyddio ar gyfer y gwaith hwn a bod yn fodlon gweithio yn yr awyr agored ym mhob tywydd.

Felly, os yw’r cyfle hwn yn apelio i chi, gwnewch gais i ymuno â’n tîm yng Nghymru heddiw a’n helpu ni i gyflawni pethau, gyda’n gilydd. 
  

Cyfweliadau

Cynhelir cyfweliadau ar MS Teams ddydd Llun 1 Chwefror 2021.

Download role description

Apply

For more information contact:

Share this page