Published: 25th JUNE 2020

Curriculum Support & Communications Officer / Swyddog Cefnogi Cwricwlwm a Chyfathrebu

Sustrans is the charity making it easier for people to walk and cycle. We connect people and places, create liveable neighbourhoods, transform the school run and deliver a happier, healthier commute. Join our team in Wales on our journey as we seek to fill the following key vacancy:

  • Contract: Fixed term contract to 31 March 2023
  • Location: Cardiff
  • Working Hours: 37.5 hours per week
  • Salary: £27,255 per annum
  • Closing date: 9.00am on Monday 20 July 2020
  • Reference: SUS2928

The role

This new role will celebrate active travel schools and best practice by developing education resources, linked to the new Curriculum in Wales, to support the integration of active travel activities in schools, providing communications and marketing support to the Active Journeys team cross the country.

About you

With experience of working in education provision and of producing engaging content for a range of audiences, you will have a proven ability to write with inspiration and flair, applying brand and style guidelines, supporting stakeholder networks and of organising and running events and receptions. 

Your excellent communications skills will enhance your ability to develop local promotional materials and content for Sustrans Cymru’s schools related web pages and social media channels.

IT literacy is essential as is an understanding of school settings and the health benefits of active travel and your commitment to active travel and the promotion of sustainable transport. Oral and written fluency in the Welsh language is desirable. 

DBS Enhanced Disclosure clearance is mandatory for this role.

Interviews

Interviews will take place via video call or at Sustrans offices in Cardiff during week beginning Monday 27 July 2020.

Rôl y

Bydd y rôl newydd hon yn dathlu ysgolion teithio llesol ac arfer gorau trwy ddatblygu adnoddau addysgol sy’n cysylltu i’r Cwricwlwm newydd i Gymru, i gefnogi integreiddio gweithgareddau teithio llesol mewn ysgolion, darparu cefnogaeth cyfathrebu a marchnata i’r tîm Teithiau Iach ledled y wlad. 

Amdanoch chi

Bydd gennych brofiad o weithio mewn darpariaeth addysg ac o gynhyrchu cynnwys diddorol ar gyfer amrywiaeth o gynulleidfaoedd, a bydd gennych allu profedig i ysgrifennu gydag ysbrydoliaeth a graen, gan gadw at ganllawiau brand a steil, cefnogi rhwydweithiau rhanddeiliaid a threfnu a chynnal digwyddiadau ac achlysuron.

Bydd eich sgiliau cyfathrebu rhagorol yn cyfannu eich gallu i ddatblygu deunyddiau hyrwyddo a chynnwys ar gyfer gwefannau a chyfryngau cymdeithasol Sustrans Cymru ar gyfer gwaith mewn ysgolion.

Mae’n hanfodol eich bod yn hyfedr wrth drin TG, felly hefyd dealltwriaeth o sefyllfaoedd ysgolion a buddion iechyd teithio llesol a’ch ymroddiad i deithio llesol a hyrwyddo trafnidiaeth gynaliadwy. Mae rhuglder ar lafar ac ysgrifenedig yn y Gymraeg yn ddymunol.

Mae datgeliad manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Cyfweliadau

Cynhelir cyfweliadau dros Skype neu Zoom neu yn swyddfeydd Sustrans yng Nghaerdydd yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 27 Gorffennaf 2020.

 

Equality, diversity and inclusion

Sustrans is committed to reducing inequality, valuing diversity and enabling inclusion. We welcome applications from people with the appropriate skills from all parts of the community.

Read our Equality, Diversity and Inclusion Policy.

Download role description save_alt

Apply

For more information contact:

Share this page