Straeon Celtaidd

celtic tales banner

Dewch i nabod llwybrau a chwedlau lliwgar Cymru

Mae Straeon Celtaidd yn app hamdden newydd cyffrous i deuluoedd. Gallwch lawrlwytho’r app am ddim a chanfod hanesion hudolus a storïau swynol wrth i chi feicio trwy barciau gwledig prydferth, ardaloedd arfordirol trawiadol a bwrlwm mannau trefol.

Mae Straeon Celtaidd ar gael i’w lawrlwytho am ddim oddi ar Google Play ac Apple Store

Cam 1: Dewiswch eich llwybr.

Cewch ddewis o blith chwe llwybr di-draffig gwych ledled Cymru. Os beiciwch yn hamddenol, gallwch ddisgwyl i’ch antur bara rhwng awr a thair awr (un ffordd) gan ddibynnu pa lwybr a ddewiswch.

Cam 2: Dewiswch ddilyn ‘stori hanesyddol’ neu ‘ddatrys dirgelwch’.

Cewch seiclo yn ôl mewn amser ar antur hanesyddol gyda’ch tywysydd personol a fydd yn eich helpu yn ystod y daith gan osod tasgau, gemau a heriau i chi, neu ymuno â’r Ymchwilwraig Breifat, Maxine Hardy, i ddatgloi cliwiau a datrys sawl dirgelwch – o drafferthion gydag ysbrydion arswydus i ladradau sy’n ymddangos yn amhosib. Mwya i gyd o lwybrau y byddwch yn eu cwblhau mwya i gyd o dlysau y byddwch yn eu hennill.

Defnyddiwch yr app i arwain eich taith. Byddwch yn aros mewn 5 lleoliad ar hyd pob llwybr i ddatgloi rhan o stori neu ddirgelwch. Dylid sylwi – nid yw arwyddion y Straeon Celtaidd yn eu lle ar hyn o bryd, felly defnyddiwch GPS yr app i’ch tywys i bob lleoliad.

Cam 3: Cynlluniwch eich antur.

Mae'r app Straeon Celtaidd yn cynnwys popeth sydd ei angen i gynllunio’ch diwrnod. O lefydd i logi beiciau a mwynhau picnic, i gaffis ac atyniadau, gallwch ddefnyddio’r wybodaeth leol i dwristiaid ar yr app i ganfod beth sydd i’w weld a’i wneud ar hyd pob llwybr cyn i chi gychwyn neu tra byddwch ar y llwybr. 

Cam 4: Rhannwch eich profiad.

Fel anturiaethwr go iawn peidiwch ag anghofio cofnodi’ch darganfyddiadau a’u rhannu â ni ar Drydar #CelticTales a Facebook.

Llwybrau i’w Darganfod

O lwybrau ar lan afonydd a chamlesi ac ar hyd yr arfordir i gestyll ac atyniadau o’r radd flaenaf, mae pob llwybr Straeon Celtaidd yn cynnig profiad hynod amrywiol ar ddwy olwyn. Ymgollwch yn y straeon Celtaidd sy’n cael eu hadrodd, wrth ddarganfod mannau rhyfeddol newydd ar hyd y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol.
Cewch ddewis o blith chwe llwybr di-draffig gwych. Mae pob llwybr rhwng 6 a 9 milltir bob ffordd felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gadael digon o amser ar gyfer eich siwrnai’n ôl:

Casnewydd i Gaerllion: Llwybr 88 - 6 milltir

Antur Rufeinig ar lan dyfroedd mawreddog afon Wysg sy’n cynnwys gweithiau celf tan gamp a safleoedd hanesyddol neilltuol. Mae’r profiad Straeon Celtaidd yma’n cychwyn ar Edwin Street wrth y danffordd. Cod post y man cychwyn: NP20 5JJ

Taith Taf (Llwybr 8): Stadiwm y Mileniwm i Gastell Coch - 7 milltir

Gan gychwyn gyferbyn â Stadiwm y Mileniwm ar lan afon Taf, mae’r profiad Straeon Celtaidd yma’n cyfuno hanes, natur ac antur, gan orffen ger Castell Coch a’i holl hud a lledrith. Byddwch yn barod i ddringo’n serth i gyrraedd y castell, ond mae’r golygfeydd wir yn werth yr ymdrech! Hefyd, gallwch deithio’n ôl i Gaerdydd ar y trên o Orsaf Ffynnon Taf. Cod post y man cychwyn: CF11 6RL

Llwybr Beiciau Abertawe (Llwybr 4): Marina Abertawe i’r Mwmbwls - 6 milltir

Yn antur ddinesig ryfeddol sy’n dilyn arfordir hardd Abertawe, mae’r profiad Straeon Celtaidd yma’n cychwyn wrth Bont yr Hwyl yn Abertawe. Cod post y man cychwyn:  SA1 8PL

Llwybr Cwm Afan (Llwybr 887): Port Talbot i Barc Coedwig Afan - 6 milltir

Yn ymdroelli drwy dirwedd syfrdanol Parc Coedwig Afan dyma lwybr di-draffig, llawn natur, sy’n ysblennydd a hardd. Cychwynnwch ar y profiad Straeon Celtaidd yma ychydig oddi ar Heol Cwmafan ger Parc yr Ynys. Cod post y man cychwyn: SA12 8RD

Camlas Llangollen (Llwybr 85): Llangollen i’r Waun - 5 milltir

Yn llwybr dymunol sy’n cynnig cyfuniad bendigedig o harddwch cefn gwlad a gwaith peirianyddol sy’n cipio’r anadl, mae’r antur Straeon Celtaidd yma’n cychwyn ger Glanfa Llangollen ar gyrion y dre. Cod post y man cychwyn: LL20 8TA

Llwybr Mawddach (Llwybr 8): Dolgellau i Bont Abermaw - 9 milltir

Gan redeg ar lan aber godidog afon Mawddach, mae’r profiad Straeon Celtaidd yma’n cychwyn ym maes parcio’r Marian Mawr yn Nolgellau ac yn gorffen wrth Bont Abermaw gyda’r posibilrwydd o fynd ymlaen i dre hanesyddol Abermaw. Yn 9 milltir ar ei hyd, dyma’r profiad Straeon Celtaidd hiraf felly rydym yn argymell eich bod yn cychwyn yn gynnar os ydych yn bwriadu dychwelyd ar yr un llwybr. Cod post y man cychwyn: LL40 1DN.

Croeso Cymru website Cyfoeth Naturiol website