Wythnos Beicio i’r Ysgol

Boy on bicycle during bike to school week

Mae Wythnos Beicio i’r Ysgol yn gyfle i ddathlu’r holl bethau gwych y mae ysgolion ledled Prydain wedi’u cyflawni er mwyn annog beicio trwy gydol y flwyddyn.

Daeth Wythnos Beicio i’r Ysgol 2015 i ben ar 5 Mehefin, ond gallwch chi gynnal Wythnos Beicio i’r Ysgol pryd bynnag y mae’n gyfleus i chi.

I’ch helpu, rydym wedi paratoi canllaw newydd, 5 cam bychan at rywbeth MAWR (PDF), gyda gweithgareddau i’w cynnal dros bum niwrnod. Mae’r gweithgareddau’n ddelfrydol ar gyfer gwneud unrhyw wythnos yn Wythnos Cerdded, Sgwtera neu Feicio i’r Ysgol a gellir addasu’r manylion a’r eirfa ar gyfer plant o wahanol oedran. 

Rwy mor ddiolchgar am y sesiwn a gafwyd heddiw. Mae’n golygu bod fy merch fach yn chwarae allan ar ei beic heno ac yn reidio’n hyderus, heb sadwyr.

- Rhiant

Caiff y gweithgareddau eu dewis er mwyn mynd â’ch disgyblion ar daith. Mae’n gyfle i ddysgu am fanteision teithio ar droed, ar feic neu ar sgwter; i ddeall sut y i wneud newidiadau ac, yn y pen draw, i gael eu hysbrydoli i gymryd camau ymarferol.

Mae gweithgareddau Diwrnod 1 yn rhoi cyfle i'r disgyblion ystyried eu taith i’r ysgol; gall disgyblion yng Nghymru ddatblygu hyn gyda’n hadnoddau o dan y Ddeddf Teithio Llesol. Ar Ddiwrnod 2, mae’r disgyblion yn creu map o bobl — gweithgaredd sy’n dod o Gweithia Hi Allan, sef gweithgareddau byr, hwyliog sydd gennym ni ar y thema teithio llesol. Ar Ddiwrnod 3, mae’r disgyblion yn cyfrif faint o galorïau a losgir a faint o garbon a gaiff ei ryddhau trwy wahanol ddulliau teithio; daw hyn o Big Shift Sustrans sef her ar-lein i ysgogi cymuned yr ysgol i ddefnyddio dulliau teithio mwy llesol. 

Mae Diwrnod 4 yn annog y disgyblion i ystyried sut i hybu eraill i ddefnyddio dulliau teithio llesol; daw hyn o Archarwyr Sustrans, sef cynllun gwobrwyo sy’n cydnabod sgiliau'r disgyblion yn cerdded, yn sgwtera ac yn beicio a'r hyn y maen nhw'n ei gyflawni. Ac, yn bwysig iawn, mae Diwrnod 5 yn defnyddio ein cyngor a’n gwybodaeth i feithrin sgiliau ymarferol y disgyblion.

Mae gennym bosteri i roi sylw i’ch Wythnos Beicio i’r Ysgol ac e-faneri ar gyfer eich gwefan a’ch negeseuon ebost:

  • Chwe phoster Wythnos Beicio i’r Ysgol, Dwyieithog (PDF)

Cofiwch roi dolen ar y baneri nôl i’r dudalen hon.

Hoffech chi gael rhagor o help?

Ein gwasanaeth gwybodaeth di-dâl

Oes gennych chi gwestiynau am deithio llesol i’r ysgol? Methu dod o hyd i’r hyn rydych chi’n chwilio amdano ar y wefan? Ffoniwch ni ar 02920 650602 neu ebostio [email protected].

Location: