Canllawiau ymarferol ar gyfer beicio a sgwtera

Sustrans volunteers blinging children's bikes

Dyma ein canllaw ac awgrymiadau ar gyfer cadw'ch beic mewn cyflwr uchaf.


Gwirio eich beic

Bydd beic yn gweithio'n well ac yn parhau'n hirach os ydych chi'n gofalu amdano'n iawn. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwirio beiciau eich teulu a'ch teulu yn rheolaidd - gall gwiriadau a chynnal a chadw syml eich helpu i fwynhau marchogaeth di-drafferth ac osgoi atgyweirio. Mae'r awgrymiadau hawdd hyn yn ffordd wych o ddechrau.

Mae'r "gwiriad M" yn ffordd syml o sicrhau bod eich beic yn ddiogel i reidio. 

 

Collwch y sadwyr

Dysgwch eich plentyn i feicio beic heb sadwyr gyda'n canllaw pwrpasol a grëwyd gan ein Swyddog Ysgol profiadol. Ewch i'n prif awgrymiadau a'n fideo yma.

 

 

 

Dechreuwch sgwtera

Defnyddiwyd sgwtera fel cam cyntaf plentyn i feicio, ond erbyn hyn mae'n ffordd o deithio sy'n iach, yn gyfeillgar i'r amgylchedd ac yn rhad.

Edrychwch ar ein canllaw i ddechrau sgwtera.

 

Dyma ein taflenni gwybodaeth presennol: